2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/196849
Title:
Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF
Authors:
Arentz-Hansen, Helene; Ormstad, Sari Susanna; Hamidi, Vida; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret april 2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utpr%C3%B8ving+av+mini-HTA+i+Helse+Vest+RHF.12308.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorArentz-Hansen, Heleneen
dc.contributor.authorOrmstad, Sari Susannaen
dc.contributor.authorHamidi, Vidaen
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristineen
dc.contributor.authorFure, Brynjaren
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2011-12-11T21:27:28Z-
dc.date.available2011-12-11T21:27:28Z-
dc.date.issued2011-04-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret april 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-404-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/196849-
dc.description.abstractNorsk: Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ferdigstilt. Basert på evalueringen vil vi konkludere med at det bearbeidete skjemaet for mini-HTA kan tas i bruk, selv om ytterligere forbedringer kan bli nødvendig. Når det gjelder selve systemet for å ta i bruk mini-HTA, vil vi fremheve følgende elementer som viktige å vurdere ved en permanent innføring av mini-HTA i helsetjenesten: Forankre systemet i ledelsen Etablere lokale ressursgrupper for støttefunksjoner med bibliotekar, helseøkonom og person med kompetanse innen kunnskapshådtering (HTA) Etablere en nasjonal ressursgruppe som kan koordinere arbeidet med mini-HTA, yte metodestøtte og gi opplæring til lokale ressursgrupper Sørge for en tydelig arbeidsfordeling ved utarbeidelsen av en mini-HTA Definere hvor omfattende en mini-HTA bør være både med hensyn til innhold og tidsbruk Etablere gode rutiner for fagfellevurdering av ferdigstilte mini-HTA skjemaer Sikre god informasjon og tydelig kommunikasjon rundt formålet med mini-HTA og etablere et undervisningstilbud for mini-HTA Etablere en nasjonal database for publisering av pågående og ferdigstilte mini-HTA skjema. MedNytt er en egnet database for dette formålet Klarlegge hvilken rolle mini-HTA skal ha i beslutningsprosessene lokalt på sykehusene Definere retningslinjer for når det er aktuelt å gjøre en mini-HTA lokalt og kriterier til hvilke metoder som skal løftes til nasjonalt nivå Mini-HTA kan også anvendes ved utfasing av eksisterende metoder, men for dette bør det lages et eget skjema som er mer tilpasset dette formålet I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene for 2011 legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til at mini-HTA skal innføres i helsetjenesten. Erfaringene fra denne pilottesten vil være et viktig bidrag i denne prosessen.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseriesapril 2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utpr%C3%B8ving+av+mini-HTA+i+Helse+Vest+RHF.12308.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleUtprøving av mini-HTA i Helse Vest RHFno
dc.title.alternativePilot project on mini-HTA in the Western Norway Regional Health Authorityen
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.