2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/193191
Title:
Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av
Authors:
Lauvrak, Vigdis; Jeppesen, Elisabeth; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 14/2011

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorJeppesen, Elisabethen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2011-12-05T11:21:18Z-
dc.date.available2011-12-05T11:21:18Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 14/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-423-1-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/193191-
dc.description.abstractNORSK: For å vurdere effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved innsetting av totalproteser i hofte har vi søkt etter og gjennomgått relevante systematiske oversikter og kunnskapsbaserte retningslinjer. Vi inkluderte åtte systematiske oversikter av høy til middels kvalitet. Vi fant ingen kunnskapsbaserte retningslinjer om forebygging av infeksjon særskilt for innsetting av totalprotese i hofte, leddproteser eller ortopediske operasjoner. Vi inkluderte imidlertid en engelsk retningslinje om infeksjonsforebygging ved kirurgi. Vi trakk følgende hovedkonklusjoner: •Forebygging med antbiotika kan redusere infeksjon etter innsetting av totalproteser i hofte. •Bruk av vakumdren etter operasjon påvirker trolig ikke, eller i liten grad, antallet infeksjoner etter innsetting av totalproteser i hofte. •For minimal invasiv kirurgi, valg av type implantat, ventilasjon, behandlingslinjer, søm sammenlignet med metallklemme (sutur versus agraff) og nedtrapping av cellegiften metotrexat var det ikke grunnlag for å konkludere om infeksjonsforebyggende effekt ved innsetting av totalprotese i hofte. •Gjennomgang av retningslinjen ga ingen henvisninger til studier som særskilt omfattet innsetting av totalprotese i hofte. Kunnskapsgrunnlaget for anbefalinger om infeksjonsforebyggende tiltak ved innsetting av totalproteser i hofte vil i stor grad være basert på forskningsresultater fra andre pasientgrupper, på resultater fra registre, på klinisk erfaring og på kunnskap om årsakssammenhenger. Nye studier kan endre konklusjonene.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages We have evaluated the level of evidence related to infection control measures in total hip replacement (arthroplasty) based on relevant systematic reviews and evidence-based guidelines. We included eight systematic reviews. We found no evidence based guidelines on hip arthroplasty, arthroplasty or orthopaedic surgery, but we included one guideline on infection control in general surgery. The following major conclusions were drawn: • Systemic prophylaxis with antibiotics may reduce the number of infections in total hip arthroplasty •Closed suction wound drainage probably has no, or very low impact on the number of infections associated with total hip arthroplasty •For minimally invasive surgery, choice of prosthesis, ventilation, clinical pathways, suture versus staples, and reduction of methotrexate, we were unable to conclude regarding infection control in total hip arthroplasty •Based on the included guideline we found no references to studies fo-cusing on infection control and hip arthroplasty Recommendations on infection control measures in total hip arthroplasty, need to a large extent to rely on transferability of evidence from other patient populations, analysis of results from registries, expert opinions as well as knowledge about causality. New research may alter the conclusions.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries14/2011en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Ortopedisk kirurgi: 784en
dc.titleInfeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting avno
dc.title.alternativeInfection preventive interventions in primary total hip replacementsen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.