2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/193108
Title:
Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat
Authors:
Kirkehei, Ingvild; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Garm, Ninna; Simonsen, Eva; Wie, Ona Bø
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 15/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kommunikasjonsformer+for+barn+med+cochleaimplantat.13075.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorMyrhaug, Hilde Tinderholten
dc.contributor.authorGarm, Ninnaen
dc.contributor.authorSimonsen, Evaen
dc.contributor.authorWie, Ona Bøen
dc.date.accessioned2011-12-05T18:48:22Z-
dc.date.available2011-12-05T18:48:22Z-
dc.date.issued2011-08-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 15/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-426-2-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/193108-
dc.description.abstractNORSK: Omkring 90 til 95 % av døve barn i Norge får tilbud om cochleaimplantat (CI) i ett eller begge ører. CI er et avansert høreapparat som hjelper barna med å oppfatte lyd. Foreldre til barn med CI må ta stilling til hvilken kommunikasjonsform barna skal bruke. I Norge står valget hovedsakelig mellom tre tilnærminger: bruk av både talespråk og tegnspråk (tospråklig kommunikasjon), talespråk med tegnstøtte eller talespråk alene (oral kommunikasjon). Formålet med denne systematiske oversikten har vært å oppsummere nyere studier som vurderer effekten av å få opplæring i og på talespråk og tegnspråk, talespråk med tegnstøtte eller talespråk alene. Vi har også inkludert studier på totalkommunikasjon, en kommunikasjonsform som brukes i USA og som inneholder ulike elementer av tale, tegnstøtte eller tegnspråk. Vi har sett på barn som har fått CI innen fylte tre år og vi har ønsket å besvare følgende spørsmål: Hvilken effekt har valgt kommunikasjonsform på barnas lyd- og talegjenkjennelse, taleproduksjon, språkforståelse, språkproduksjon, sosiale deltagelse, livskvalitet og eventuelle andre utfall? Det er usikkert hvilken effekt talespråk alene, talespråk med tegnstøtte, totalkommunikasjon eller bruk av både talespråk og tegnspråk har på barn som har fått innoperert CI innen fylte tre år. Vi fant fire studier som sammenlignet totalkommunikasjon med talespråk alene. Kvaliteten på dokumentasjonen var svært lav, og funnene kan ha begrenset overføringsverdi til norske forhold. Vi fant ingen studier på barn som brukte både talespråk og tegnspråk og heller ingen studier som målte barnas livskvalitet eller sosiale deltagelse.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries15/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kommunikasjonsformer+for+barn+med+cochleaimplantat.13075.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleKommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantatno
dc.title.alternativeCommunication modes for children with cochlear implanten
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.