2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/193106
Title:
Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten
Authors:
Vandvik, Per Olav; Eiring, Øystein
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 16/2011
Additional Links:
http://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Foretaksprosjektet%3A+Mot+kunnskapsbasert+praksis+i+spesialisthelsetjenesten.13110.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVandvik, Per Olaven
dc.contributor.authorEiring, Øysteinen
dc.date.accessioned2011-12-05T16:14:00Z-
dc.date.available2011-12-05T16:14:00Z-
dc.date.issued2011-09-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 16/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-421-7-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/193106-
dc.description.abstractNORSK: Kunnskapsbasert praksis er å integrere forskningskunnskap med klinisk ekspertise og pasientens verdier og preferanser. Kunnskapssenteret fikk i 2005 forespørsel fra Helse Øst RHF om støtte til bedre kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten oppsummerer resultater fra Foretaksprosjektet, et samarbeid mellom Kunnskapssenteret og Sykehuset Innlandet HF. Vi gir eksempler på eksisterende systemer og verktøy for kunnskapsbasert praksis og presenterer våre erfaringer fra arbeid med kunnskapsbasert praksis innen et rammeverk med fire hovedområder: Kompetanse, organisering, teknologisk infrastruktur og verktøy for kunnskapsstøtte.  Nye og bedre verktøy og systemer for kunnskapsstøtte kan gi helsepersonell tilgang til forskningsbasert kunnskap.  Helsebiblioteket (www.helsebiblioteket.no) er en portal for helsearbeidere med fri tilgang til retningslinjer, tidsskrifter og databaser.  Kunnskapspyramiden (6 S-modellen) kan hjelpe helsearbeidere til å forstå hvor de enkelt kan finne gyldig, forskningsbasert kunnskap.  Kunnskapsraffineriet McMaster PLUS identifiserer nye, viktige studier og serverer disse som e-postvarsler eller gjennom en egen søkemotor.  Vårt forslag til rammeverk for kunnskapsbasert praksis, basert på erfaringer fra Sykehuset Innlandet, beskriver et stort behov for kompetanseheving, organisasjonsendring i eget foretak, bedre teknologi og verktøy for kunnskapsstøtte.  Kompetanseheving er mulig blant annet gjennom nettkurset www.kunnskapsbasertpraksis.no, arbeidsfiler for klinisk integrert loering, loerebøker og ulike kurs.  Like viktig som forankring i toppledelse, strategidokumenter og budsjett er lokale initiativ i sykehusene som involverer klinikere med faglig engasjement ("ildsjeler) og mellomledere.  Arbeidet med å forbedre kunnskapsgrunnlaget i fagprosedyrer er nybrottsarbeid som samler helseforetakene i et nasjonalt nettverk.  Målrettet og omfattende nasjonal og regional innsats er nødvendig for å implementere kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten.en
dc.description.abstractENGLISH: Evidence-based clinical practice (EBCP) combines application of current best research evidence with clinical expertise and attention to patients' values and preferences. Based on a collaborative project between the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services and Innlandet Hospital Trust we present examples of existing systems and tools for EBCP and a framework for implementation of EBCP in Norwegian hospitals.  Health personnel can access an increasing number of information resources online. The resources noted below are among the best for conveniently providing current best research evidence and guidelines. - The Norwegian Electronic Health Library (www.helsebiblioteket.no) is a web-portal for health personnel with free access to EBCP- textbooks, guidelines, databases and 3000 journals in full-text. - The Knowledge Pyramid (6 S model) conceptualizes where and how to find pre-appraised research evidence and recommendations to inform decisions in clinical practice. - The knowledge refinery McMaster PLUS identifies new, relevant and pre-appraised studies, available through a federated search in the Knowledge Pyramid or as evidence feeds (e-mail alerts).  Four years of practical work with EBCP in a non-academic hospital trust suggests optimal implementation of EBCP will require a change in culture and organisational structure, increased competence, improved IT infrastructure and better information resources at the point of care.  Increased competence in EBCP can be achieved through the website www.kunnskapsbasertpraksis.no, textbooks, workshops and customized library services in hospitals.  Appropriate bottom-up initiatives from frontline clinicians and their local leaders, support from top leaders, strategic documents and allocation of resources budgets can all facilitate EBCP.  Targeted and adequately powered national and regional efforts are needed to increase the uptake of EBCP in Norwegian hospitals.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries16/2011en
dc.relation.urlhttp://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Foretaksprosjektet%3A+Mot+kunnskapsbasert+praksis+i+spesialisthelsetjenesten.13110.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleForetaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenestenno
dc.title.alternativeThe Hospital Trust Project: Towards evidence-based practice in specialist health careen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.