Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/193070
Title:
Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
Authors:
Smedslund, Geir; Berg, Rigmor C.
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 19/2011
Additional Links:
http://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effect+of+vitamins%2C+fatty+acids%2C+minerals%2C+and+other+dietary+supplements+on+schizophrenic+symptoms+in+people+with+schizophrenia..13901.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSmedslund, Geiren
dc.contributor.authorBerg, Rigmor C.en
dc.date.accessioned2011-12-04T14:55:33Z-
dc.date.available2011-12-04T14:55:33Z-
dc.date.issued2011-11-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 19/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-431-6-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/193070-
dc.description.abstractENGLISH: There is considerable scientific disagreement about the possible effects of dietary supplements on mental health and illness. Do dietary supplements (possibly in megadoses) have an effect on symptoms and consequences of schizophrenia? We critically appraised randomized controlled trials about supplemental vitamins, fatty acids and other dietary supplements given to people diagnosed with schizophrenia. The primary outcome was symptoms of schizophrenia. We evaluated the evidence to be of low or very low quality. It is therefore difficult to draw strong conclusions about the effects of vitamins, minerals and other dietary supplements on symptoms of schizophrenia. The evidence shows the following: Vitamin C and the fatty acid EPA may have a beneficial effect on schizophrenic symptoms (low quality evidence) Vitamin B6 and the fatty acid DHA may have no effect on schizophrenic symptoms (low quality evidence) We are uncertain of the effect of the fatty acid GLA and of vitamin E on schizophrenic symptoms (very low quality evidence) No studies about minerals fulfilled our inclusion criteria. Patients in most studies had few symptoms as a result of using antipsychotic medications. It was, thus, not much room for improvement, and this could have caused an underestimation of the effects of dietary supplements. The risk of adverse effects from the supplements is uncertain. Some adverse effects have been reported, but we could not tell whether the adverse effects were caused by the supplements. No evidence of effect does not imply evidence of no effect. The included studies did not provide the highly individualized and long-term treatment regimens typically provided by orthomolecular medicine.en
dc.description.abstractNORSK: Det er stor vitenskapelig uenighet om betydningen av kosttilskudd for psykisk helse og psykiske lidelser. Har kosttilskudd (kanskje i megadoser) effekt på symptomer og konsekvenser av schizofreni? Vi vurderte kritisk randomiserte kontrollerte studier med tilskudd av vitaminer, fettsyrer og andre kosttilskudd gitt til pasienter diagnostisert med schizofreni. Primærutfallsmålet var symptomer på schizofreni. Vi vurderte dokumentasjonen til å være av lav eller svært lav kvalitet. Det er derfor vanskelig å trekke sterke konklusjoner om effekter av vitaminer, fettsyrer, mineraler og andre kosttilskudd på symptomer på schizofreni. Dokumentasjonen viser følgende: •Vitamin C og omega-3-fettsyren EPA har muligens en gunstig effekt på schizofrenisymptomer (lav kvalitet på dokumentasjonen) •Vitamin B6 og omega-3-fettsyren DHA har muligens ingen effekt på schizofrenisymptomer (lav kvalitet på dokumentasjonen) •Vi er usikre på effekten av omega-6-fettsyren GLA og vitamin E på schizofrenisymptomer (svært lav kvalitet på dokumentasjonenen) •Ingen studier om mineraler oppfylte våre inklusjonskriterier Pasientene i de fleste studiene hadde få symptomer på grunn av antipsykotiske medisiner. Det var derfor vanskelig å oppnå stor forbedring, og dette kan ha ført til underestimering av effektene. Manglende dokumentasjon på effekt er ikke det samme som dokumentasjon på manglende effekt. Risikoen for uønskede effekter av tilskuddene er usikker. Noen uønskede effekter har blitt rapportert, men vi kunne ikke avgjøre hvorvidt disse var forårsaket av tilskuddene. De inkluderte studiene tilbød ikke den sterkt invididualiserte langtidsbehandlingen som typisk blir gitt innenfor ortomolekylær medisin.en
dc.language.isoenen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries19/2011en
dc.relation.urlhttp://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effect+of+vitamins%2C+fatty+acids%2C+minerals%2C+and+other+dietary+supplements+on+schizophrenic+symptoms+in+people+with+schizophrenia..13901.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subject.meshSchizophreniaen
dc.subject.meshFatty Acidsen
dc.subject.meshMultivitaminsen
dc.titleEffects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophreniaen
dc.title.alternativeEffekter av vitaminer, fettsyrer, mineraler og andre kosttilskudd på schizofrenisymptomer hos mennesker med schizofrenien
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.