Obduksjon av 100 alders- og sykehjempasienter i Oslo. 1) Hvor riktige er de kliniske diagnosene? 2) Hva dør egentlig gamle mennesker av?

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/134275
Title:
Obduksjon av 100 alders- og sykehjempasienter i Oslo. 1) Hvor riktige er de kliniske diagnosene? 2) Hva dør egentlig gamle mennesker av?
Authors:
Løken, Aagot C; Hjort, Peter Fredrik; Anker-Nilssen, Jan; Brochmann, Anette; Halvorsrud, Jens R; Herzog, Alf O; Hovind, Ole B; Larsen, Rolf A; Orlien, Osvald
Citation:
Tidsskrift for den Norske lægeforening 1984, 104 (17-18):1197-203

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLøken, Aagot Cen
dc.contributor.authorHjort, Peter Fredriken
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Janen
dc.contributor.authorBrochmann, Anetteen
dc.contributor.authorHalvorsrud, Jens Ren
dc.contributor.authorHerzog, Alf Oen
dc.contributor.authorHovind, Ole Ben
dc.contributor.authorLarsen, Rolf Aen
dc.contributor.authorOrlien, Osvalden
dc.date.accessioned2011-06-23T11:13:32Z-
dc.date.available2011-06-23T11:13:32Z-
dc.date.issued1984-06-20-
dc.identifier.citationTidsskrift for den Norske lægeforening 1984, 104 (17-18):1197-203en
dc.identifier.issn0029-2001-
dc.identifier.pmid6740612-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/134275-
dc.languagenor-
dc.language.isonoen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshAge Factorsen
dc.subject.meshAgeden
dc.subject.meshAutopsyen
dc.subject.meshDiagnostic Errorsen
dc.subject.meshFemaleen
dc.subject.meshHumansen
dc.subject.meshMaleen
dc.subject.meshMortalityen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleObduksjon av 100 alders- og sykehjempasienter i Oslo. 1) Hvor riktige er de kliniske diagnosene? 2) Hva dør egentlig gamle mennesker av?no
dc.title.alternativeAutopsy of 100 patients from nursing and old age homes in Oslo. 1) How correct are the clinical diagnoses? 2) What are the causes of death in aged patients?en
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalTidsskrift for den Norske lægeforeningen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.