Kostnadseffektivitet av å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/134160
Title:
Kostnadseffektivitet av å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet
Authors:
Samdal, Kristian; Hagen, Gunhild; Flem, Elmira; Klemp, Marianne
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 31/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kostnadseffektivitet+av+%C3%A5+inkludere+vaksinasjon+mot+rotavirus+i+det+norske+barnevaksinasjonsprogrammet.8170.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSamdal, Kristianen
dc.contributor.authorHagen, Gunhilden
dc.contributor.authorFlem, Elmiraen
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2011-06-22T10:42:46Z-
dc.date.available2011-06-22T10:42:46Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 31/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-316-6-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/134160-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Rotavirusinfeksjoner er en ledende årsak til akutt gastroenteritt hos barn under 5 år. Det finnes i dag to vaksiner (Rotarix® og Rotateq®) mot rotavirusinfeksjoner som har fått innvilget markedsføringstillatelse i Norge. Kunnskapssenteret fikk i oppdrag av Nasjonalt folkehelseinstitutt å evaluere kostnadseffektiviteten ved å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Metode Det ble foretatt en helseøkonomisk evaluering som sammenlignet kostnader og helsegevinster for de to vaksinekandidatene mot en ikke-vaksinasjonsstrategi. Analysene ble basert på en modell som beregnet kostnader per kvalitetsjusterte leveår for de to vaksinene. Resultatene av analysene ble presentert som inkrementelle kostnadseffektivitetsratioer, både fra et helsetjenesteperspektiv og et samfunnsperspektiv. NOK 500 000 per vunnet kvalitetsjusterte leveår ble brukt som terskelverdi for å definere kostnadseffektivitet. Resultat Inkrementelle kostnadseffektivitetsratioer fra et helsetjenesteperspektiv: Rotarix®: NOK 687 500 per vunnet kvalitetsjusterte leveår Rotateq®: NOK 762 000 per vunnet kvalitetsjusterte leveår Inkrementelle kostnadseffektivitetsratioer fra et samfunnsperspektiv: Rotarix®: NOK 27 500 per vunnet kvalitetsjusterte leveår Rotateq®: NOK 104 000 per vunnet kvalitetsjusterte leveår Konklusjon Med en terskelverdi på NOK 500 000 per vunnet kvalitetsjusterte leveår som definisjon på kostnadseffektive intervensjoner, er det lite sannsynlig at vaksinasjon mot rotavirus vil være kostnadseffektivt i Norge sett fra et helsetjenesteperspektiv. I et tilnærmet samfunnsperspektiv som også inkluderte indirekte kostnader som følge av produktivitetstap ved foreldres sykefravær vil det derimot være overveiende sannsynlig at vaksinasjon vil være et kostnadseffektivt behandlingsalternativ.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background Rotavirus is a leading cause of acute gastroenteritis among infants and children under 5 years old. In Norway, there are two vaccines (Rotarix® and Rotateq®) licensed for preventing rotavirus gastroenteritis. The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was assigned by the National Institute of Public Health to estimate the cost-effectiveness of including vaccination against rotavirus in the childhood immunization programme. Methods We performed a cost-utility analysis that compared costs and effects of the two vaccine alternatives to a non-vaccination strategy. The analyses were based on a model that estimated costs per quality adjusted life-years for the vaccine candidates. The results were presented as incremental cost-effectiveness ratios, and were presented both from a healthcare- and a societal perspective. NOK 500 000 per quality adjusted life-years gained was used as threshold for defining cost-effective interventions. Results Incremental cost-effectiveness ratios from a healthcare perspective: Rotarix®: NOK 687 500 per quality adjusted life-year gained Rotateq®: NOK 762 000 per quality adjusted life-year gained Incremental cost-effectiveness ratios from a societal perspective: Rotarix®: NOK 27 500 per quality adjusted life-year gained Rotateq®: NOK 104 000 per quality adjusted life-year gained Conclusions With NOK 500 000 per quality adjusted life-years gained as threshold for cost-effectiveness, it is unlikely that vaccination against rotavirus will be a cost-effective intervention when viewed from a healthcare perspective. However, adopting a societal perspective, which also included indirect costs related to production losses from parent’s sick absence, the conclusion was changed to vaccination being considered a cost-effective intervention.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries31/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kostnadseffektivitet+av+%C3%A5+inkludere+vaksinasjon+mot+rotavirus+i+det+norske+barnevaksinasjonsprogrammet.8170.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKostnadseffektivitet av å inkludere vaksinasjon mot rotavirus i det norske barnevaksinasjonsprogrammetno
dc.title.alternativeCost-effectiveness of childhood vaccination against rotavirus in Norwayen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.