2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/133996
Title:
Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus
Authors:
Krogstad, Unni; Saunes, Ingrid Sperre
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 28/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasientsikkerhetsarbeid+i+norske+sykehus.7912.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKrogstad, Unnien
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperreen
dc.date.accessioned2011-06-21T11:29:11Z-
dc.date.available2011-06-21T11:29:11Z-
dc.date.issued2009-08-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 28/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-303-6-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/133996-
dc.description.abstractNasjonal enhet for pasientsikkerhet gjennomførte høsten 2008 en intervjuundersøkelse med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge. Undersøkelsens mål var: Kunnskap om hvordan norske helseforetak arbeidet strategisk og organisatorisk med pasientsikkerhet Kunnskap om hvor langt foretakene var kommet med interne meldingssystemer og rapportering om uønskede hendelser. Oversikt over pågående pasientsikkerhetsprosjekter ved foretakene. Oversikt over kvalitetsutvalgenes og brukernes rolle i pasientsikkerhetsarbeidet. Å få kontaktopplysninger til pasientsikkerhetsansvarlige ved landets foretak. Vi fant: Begrepet pasientsikkerhet er på vei inn i strategidokumenter, organisasjonene, i klinikkene og i ledelsen. Det er regionale forskjeller i bevissthet om og arbeid på området. Ulike definisjoner av pasientsikkerhet får konsekvenser for retningen i arbeidet. De fleste foretak har etablert elektroniske meldesystemer - i hovedsak er fire ulike systemer i bruk. Mange er i ferd med å innføre hyppigere rutinemessig rapportering om uønskede hendelser til toppledelsen. Flere foretak har prosjekter som viser at det arbeides aktivt innenfor ulike fagmiljøer og klinikker med bedring av pasientsikkerheten. Mange foretak rapporterer om omorganisering av kvalitetsutvalg blant annet for å få pasientsikkerhetsarbeidet mer forpliktende inn i linjeledelsen.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries28/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasientsikkerhetsarbeid+i+norske+sykehus.7912.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titlePasientsikkerhetsarbeid i norske sykehusno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.