Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling?

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/133958
Title:
Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling?
Authors:
Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Samdal, Kristian
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 20/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Hva+er+effekten+av+langtidsbehandling+i+institusjon+for+rusavhengige+sammenlignet+med+poliklinisk+kortidsbehandling%3F.6859.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn Kulsengen
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristineen
dc.contributor.authorSmedslund, Geiren
dc.contributor.authorHammerstrøm, Karianne Thuneen
dc.contributor.authorSamdal, Kristianen
dc.date.accessioned2011-06-21T09:59:25Z-
dc.date.available2011-06-21T09:59:25Z-
dc.date.issued2009-08-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 20/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-247-3-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/133958-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av langtidsbehandling for rusavhengige mennesker. Problemstilling I denne rapporten besvarer vi to overordnede spørsmål: 1) Hva viser forskning om effekt av langtidsbehandling i institusjon sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling for rusavhengige? 2) Hva er helseøkonomiske kostnader ved langtidsbehandling sammenlignet med kortidsbehandling av rusavhengighet? Metode Vi søkte systematisk etter systematiske oversikter, randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier i relevante internasjonale forskningsdatabaser. Vi valgte studier som oppfylte våre inklusjonskriterier. De inkluderte studiene ble vurdert i forhold til metodisk kvalitet. Deretter oppsummerte og presenterte vi resultatene fra studiene. Resultater Vi inkluderte resultatene fra en systematisk oversikt og fem enkeltstudier. Vår systematiske gjennomgang av forskningslitteraturen viste inkonsistente resultater for sammenligningen av korttid versus langtidsbehandling. Det synes ikke å være datagrunnlag til å hevde at langtidsbehandling var bedre enn kortidsbehandling, men resultatene må tolkes med forsiktighet. Ingen av studiene som omhandlet kostnadseffektivitet kunne med sikkerhet konkludere med at noen behandlingstiltak var mer kostnadseffektive enn andre. Konklusjon Vår systematiske gjennomgang av forskningslitteraturen viste inkonsistente resultater for sammenligning av korttid versus langtidsbehandling for rusavhengige. Dette gjelder også for de helseøkonomiske evalueringene. Det er behov for forskning som sammenligner effekten av langtid versus korttids rusbehandling og spesielt med sammenligninger av korttids poliklinikk med langtids døgninstitusjoner.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked by Helse Sør-Øst RHF (South-Eastern Norway Regional Health Authority) to review research about the effects of long-term institutional treatment of patients with substance abuse compared with short-term outpatient treatment. Objective The objectives were to assess the effectiveness of; 1) long-term treatment of patients with substance abuse compared to short-term treatment and 2) to estimate the cost-effectiveness of long-term treatment compared to short-term treatment. Methods We searched systematically for systematic reviews, randomised controlled trials and cohort studies in international databases. We appraised and synthesized studies that met our inclusion criteria. Results We included one systematic review and five studies, three cohort studies and two health economy evaluations in our review. Although residential treatment may offer some specific advantages, the conclusion here is that improvement among day treatment clients was not significantly different from that of residential treatment clients. Few baseline predictors were prospectively related to relapse at 12 and 18 months. Results from health economic evaluations suggest that outpatient and short-term residential treatments might be cost effective compared to long-term residential treatment. Conclusion Our systematic review gave no compelling evidence to support long term treatment over short term interventions for drug addiction. However, it was emphasized that the results must be interpreted carefully, because of low quality of economic studies. Results from new research may alter our conclusions.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries20/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Hva+er+effekten+av+langtidsbehandling+i+institusjon+for+rusavhengige+sammenlignet+med+poliklinisk+kortidsbehandling%3F.6859.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleHva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling?no
dc.title.alternativeLong term institutional or residential treatment of patients with sub-stance abuse compared to short-term outpatient treatmenten
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.