2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/133813
Title:
Tvangsbehandling av opioidavhengige
Authors:
Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Ringerike, Tove; Hammerstrøm, Karianne Thune; Hofmann, Bjørn
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 16/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Tvangsbehandling+av+opioidavhengige.6619.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn Kulsengen
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristineen
dc.contributor.authorRingerike, Toveen
dc.contributor.authorHammerstrøm, Karianne Thuneen
dc.contributor.authorHofmann, Bjørnen
dc.date.accessioned2011-06-20T09:53:34Z-
dc.date.available2011-06-20T09:53:34Z-
dc.date.issued2009-07-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 16/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-282-4-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/133813-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i april 2009 i oppdrag fra Arbeiderpartiets helse– og omsorgsfraksjon på Stortinget å oppsummere tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige. Denne kunnskapsoppsummeringen er tenkt som et dokumentasjonsgrunnlag for hva som er kunnskapsstatus med hensyn til tvangsbehandling av opioidavhengige. Metode Arbeidet ble utført som en kunnskapsoppsummering med søk etter forskning av høy kvalitet. Vi har gjort systematiske søk for å identifisere relevant vitenskapelig litteratur på den forhåndsdefinerte problemstillingen. To prosjektmedarbeidere leste alle unike titler identifisert i litteratursøket, uavhengig av hverandre. Vi søkte også etter litteratur for å identifisere etiske problemstillinger knyttet til behandlingen av pasienter med opioidavhengighet. Resultater Planen var å inkludere og kritisk vurdere systematiske oversikter og enkeltstudier i kunnskapsoppsummeringen. Vi har vurdert over 400 titler og artikler i oppsummeringen, men hovedfunnene er at vi ikke har identifisert forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet som gir svar på effekten av tvangsbehandling av opioidavhengige. Det kan imidlertid finnes forskning som belyser problemstillingen, men som har betydelige metodiske svakheter. Vi har ikke søkt etter slike studier. Da kunnskapsgrunnlaget for effekten av tvangsbehandling av opioidavhengige er mangelfullt, blir det viktig å ta hensyn til de etiske spørsmålene. Konklusjon Vi har ikke funnet forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet om effekten av tvangsbehandling for opioidavhengige. Det er behov for forskning som belyser dette spørsmålet. Studiene må utføres på en etisk hensiktmessig måte, og med best mulig metodisk design slik at sikre konklusjoner kan trekkes.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background In April 2009, the Labour Party commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to complete a review about the effects of coercive treatment of persons dependent on opioids. The review would help answer the questions of whether and how adults with opioid dependence should be treated with coercive interventions. We addressed one main question: What are the effects of coercive treatment of persons dependent on opioids? Methods We searched systematically for relevant literature in international scientific databases. We evaluated published systematic reviews, randomized controlled trials (RCTs) and controlled studies for inclusion using a pre-designed inclusion form. We planned to appraise the methodological quality of the included studies with appropriate check lists, and summarize the results in tables and text. We searched for literature concerning ethical issues related to coercive treatment of persons dependent on opioids, and we used 23 sub questions to identify ethical issues. Results We found neither systematic reviews nor primary studies that evaluated the effects of coercive treatment of persons dependent on opioids. We excluded systematic reviews and studies which did not report results regarding the effects of coercive treatment of persons dependent on opioids, as well as interventions which did not meet the inclusion criteria of being coercive treatment for opioid dependence. We identified several ethical issues concerned with this treatment, which answered to our 23 sub-questions. Conclusion Our concerted efforts at identifying literature about the effects of coercive treatment of persons dependent on opioids showed that there is little available high quality research on the effects of coercive treatment in general, and on the effects of coercive treatment of persons dependent on opioids specifically. Ethical issues should be considered when designing and planning randomized controlled studies and controlled clinical trials for populations with this type of severe dependence.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries16/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Tvangsbehandling+av+opioidavhengige.6619.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleTvangsbehandling av opioidavhengigeno
dc.title.alternativeCoercive treatment of persons dependent on opioidsen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.