2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132396
Title:
Effekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelser
Authors:
Berg, Rigmor C; Øverland, Simon; Høie, Bjørg
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 6/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+psykoterapi+for+mennesker+med+depressive+lidelser.6113.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBerg, Rigmor Cen
dc.contributor.authorØverland, Simonen
dc.contributor.authorHøie, Bjørgen
dc.date.accessioned2011-05-31T14:16:12Z-
dc.date.available2011-05-31T14:16:12Z-
dc.date.issued2009-03-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 6/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-255-8-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132396-
dc.description.abstractNORSK: Denne rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet i oktober 2008. Kunnskapssenteret ble bedt om å framskaffe et kunnskapsgrunnlag som kunne hjelpe til å belyse effekten av psykoterapi på depresjonssymptomer og andre uttykk for nedsatt livskvalitet, for eksempel lav sosial funksjonsevne og trivsel. Vi stilte ett hovedspørsmål: Hva er effekten av psykoterapi på depresjonssymptomer og andre uttykk for nedsatt livskvalitet for voksne mennesker med depressive lidelser? Vi søkte systematisk etter litteratur i internasjonale forskningsdatabaser, og valgte ut systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier (randomized controlled trials, RCT) som oppfylte våre predefinerte inklusjonskriterier. Vi vurderte deretter studienes metodiske kvalitet. I tråd med oppdraget la vi vekt på oversiktsartikler, samt data fra studier hvor psykodynamisk psykoterapi ble vurdert. Til slutt sammenstilte og oppsummerte vi resultatene. Vi inkluderte ni artikler: Seks systematiske oppsummeringer og tre RCTer. De aller fleste av disse hadde høy metodekvalitet, men kunnskapsgrunnlaget var svært heterogent. Hovedkonklusjonen er at pasientene opplever bedring etter behandling i forhold til før behandling, uavhengig av hvilken behandling de mottar. Bedringen vedvarer over tid. Resultatene fra studiene antyder videre at psykoterapi fører til signifikant større bedring i depresjonssymptomer sammenlignet med standard legebehandling (for eksempel veiledning), men ser ikke ut til å være mer effektiv enn antidepressive medikamenter. Det ser ikke ut til å være markante forskjeller i effekt mellom ulike former for psykoterapi. Resultatene tyder på at det er få forskjeller i effekt mellom psykodynamisk terapi og andre former for psykoterapi. Vi fant vitenskapelig dokumentasjon for at psykoterapi synes å redusere symptomer på depresjon for voksne med depressive lidelser. Denne kunnskapsoppsummeringen er en summarisk gjennomgang av nye systematiske oversikter og RCTer og de inkluderte studiene var svært heterogene. På tvers av artiklene var det derfor vanskelig å finne et empirisk grunnlag for solide konklusjoner på problemstillingenen
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages In October 2008, the Norwegian Directorate of Health commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to complete a review about the effects of psychotherapy for adults with depression. The review would help answer the question of how adults with depression should be best managed. We addressed one main question: What are the effects of psychotherapy on depression symptomatology and quality of life indicators for adults with depression? We searched systematically for relevant literature in international scientific databases. We evaluated newly published systematic reviews and randomized controlled trials (RCTs) for inclusion using a pre-designed inclusion form. We then appraised the methodological quality of the included studies with appropriate check lists, and summarised the results in tables and text. In accordance with the commissioner's requests, we gave emphasis to findings from the systematic reviews and results related to psychodynamic psychotherapy. We included and summarised results from a total of nine studies; six systematic reviews and three RCTs. The great majority of the studies were of high methodological quality. Study results show that patients significantly improved post-treatment. Findings suggest that psychotherapy is effective in reducing patients' depression symptomatology compared to treatment as usual. Improvements in depression symtomatology and social functioning appear to be modest, improvements are similar to those observed for psychopharmacological treatments, and no psychotherapy technique appears to be superior. Psychodynamic psychotherapy does not seem to cause greater improvements in depression symptomatology compared to other types of psychotherapy. Based on the best available evidence, it appears that psychotherapy improves depression symptomatology in adults with depressive illnesses. However, the literature search was restricted and the evidence base for the current review was heterogeneous, thus the results must be viewed as tentative.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries6/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+psykoterapi+for+mennesker+med+depressive+lidelser.6113.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleEffekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelserno
dc.title.alternativeEffects of psychotherapy for adults with depressionen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.