2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132317
Title:
Kartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonalt
Authors:
Ormstad, Sari Susanna; Graff, Bjørn Anton; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 1/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+og+dr%C3%B8fting+av+ulike+mini-HTA-systemer+internasjonalt.8247.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorOrmstad, Sari Susannaen
dc.contributor.authorGraff, Bjørn Antonen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2011-05-30T09:16:43Z-
dc.date.available2011-05-30T09:16:43Z-
dc.date.issued2010-01-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 1/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-323-4-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132317-
dc.description.abstractNORSK: Mini-HTA er et verktøy som er utviklet for å støtte kunnskapsbaserte beslutninger ved innføring av nye metoder i sykehus eller i en helseregion. Mini-HTA består av et skjema eller en sjekkliste med en rekke spørsmål som belyser blant annet effekt, sikkerhet, kostnader og organisatoriske konsekvenser knyttet til metoden som man ønsker å ta i bruk eller fase ut. Formålet med dette arbeidet har vært å kartlegge hvordan bruken av mini-HTA er satt i system i helsetjenesten i andre land. Vi har identifisert totalt åtte systemer fra Australia, Canada, Danmark, Spania, Sverige og USA. Sammenligningen av de åtte systemene viser at det er viktig å vurdere følgende elementer ved innføring av et system for mini-HTA: Forankring av systemet i ledelsen Bør bruken av mini-HTA være obligatorisk? Hvem skal utarbeide mini-HTA (kliniker eller lokal HTA-enhet)? Hvilke støttefunksjoner er det nødvendig å etablere? I hvilke tilfeller er det aktuelt å utarbeide mini-HTA? Hvordan tas beslutninger om innføring? System for monitorering av nye metoder Hvor bredt og åpent skal mini-HTA-er og beslutninger gjøres tilgjengelig? Erfaringer og diskusjon som fremkommer i denne rapporten er brukt som grunnlag for et pilotprosjekt for å bruke mini-HTA i Helse Vest RHF.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Mini-HTA is a tool designed to support evidence-based processes when introducing new health technologies at the hospital level. Mini-HTA consists of a form or a checklist that is used to assess efficacy, safety, costs and organisational consequences before a new health technology is introduced into clinical practice or an existing health technology is phased out. The purpose of this work was to investigate various mini-HTA systems internationally. We identified eight mini-HTA systems from Australia, Canada, Denmark, Spain, Sweden and the United States. The comparison of the eight systems shows that it is important to consider the following elements when introducing a system of mini-HTA: • The system should be anchored in the management • Should the use of mini-HTA be mandatory? • Who should prepare mini-HTAs (clinicians or a local HTA-unit)? • What kind of support services should be established? • In what cases should one conduct mini-HTA? • How to make decisions about the introduction of new health technologies? • System for monitoring the performance of new health technologies • How broad should the mini-HTAs and decisions be made public? Experiences from the identified mini-HTA systems and evaluations of their function are used to develop a Norwegian mini-HTA version and to pilot a project for mini-HTA in the Western Norway Regional Health Authority.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries1/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+og+dr%C3%B8fting+av+ulike+mini-HTA-systemer+internasjonalt.8247.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonaltno
dc.title.alternativeSurvey and discussion of existing mini-HTA systems internationallyen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.