2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132315
Title:
Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
Authors:
Lindahl, Anne Karin; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Flottorp, Signe Agnes; Nyen, Bjørnar; Nylenna, Magne; Reinar, Liv Merete; Ringard, Ånen; Røttingen, John-Arne
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 3/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Norske+og+internasjonale+tiln%C3%A6rminger+til+arbeid+med+kvalitet+i+allmennlegetjenesten.8643.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLindahl, Anne Karinen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorFlottorp, Signe Agnesen
dc.contributor.authorNyen, Bjørnaren
dc.contributor.authorNylenna, Magneen
dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.contributor.authorRingard, Ånenen
dc.contributor.authorRøttingen, John-Arneen
dc.date.accessioned2011-05-30T08:46:10Z-
dc.date.available2011-05-30T08:46:10Z-
dc.date.issued2010-01-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 3/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-328-9-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132315-
dc.description.abstractDet foreligger etter Kunnskapssenteret syn et solid teoretisk fundament for utviklingen av et nasjonalt kvalitetssystem for allmennlegetjenesten. I tillegg finnes det norske og internasjonale -nale erfaringer med konkrete prosjekter på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det vil i det videre arbeidet være naturlig å se nærmere på de erfaringer man har høstet gjennom de mange ulike initiativene. Etablering av et nasjonalt kvalitetssystem for allmennlegetjenesten bør ses i sammenheng med arbeidet med å bedre samhandling mellom behandlingsnivåene. En særlig utfordring består også i å etablere gode IKT systemer som muliggjør en automatisert sentral uthenting av data og rutiner for tilbakeføring informasjon til pasientbehandlende enheter.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries3/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Norske+og+internasjonale+tiln%C3%A6rminger+til+arbeid+med+kvalitet+i+allmennlegetjenesten.8643.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleNorske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenestenno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.