2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/132235
Title:
Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer
Authors:
Ranheim, Trine; Flottorp, Signe Agnes; Austvoll-Dahlgren, Astrid Trobe; Johansen, Marit
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 7/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekter+av+tverrfaglige+ambulante+tjenester+for+pasienter+med+kroniske+sykdommer.9159.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRanheim, Trineen
dc.contributor.authorFlottorp, Signe Agnesen
dc.contributor.authorAustvoll-Dahlgren, Astrid Trobeen
dc.contributor.authorJohansen, Mariten
dc.date.accessioned2011-05-27T10:43:43Z-
dc.date.available2011-05-27T10:43:43Z-
dc.date.issued2010-04-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 7/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-332-6-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/132235-
dc.description.abstractHelse Sør RHF gjorde i 2007 forsøk med stimuleringstiltak i form av tilleggstakster for ambulant virksomhet rettet mot enkelte pasientgrupper. Helse Sør RHF bestilte en kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenteret for å få belyst om ambulante team medfører forbedret helse for pasientene og redusert bruk av spesialisthelsetjenesten. Vi har identifisert og oppsummert 20 systematiske oversikter om effekter av ulike former for ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer. Ambulante tjenester er her definert som tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt av et team i eller nær hjemmet, uten at pasienten innlegges i sykehus. Tjenestene kan være gitt fra sykehuset, fra kommunen eller i samarbeid. Godt planlagt og koordinert tidlig utskriving av slagpasienter fra sykehus med oppfølging i hjemmet av et tverrfaglig team fører til reduksjon i et kombinert utfall av død eller behov for opphold i institusjon etter 6 måneder, det gir kortere liggetid i sykehus, og det øker muligheten for at pasientene klarer seg i eget hjem og gjenopptar daglige aktiviteter. Det utgjør trolig ingen forskjell i dødelighet. Tiltaket fører muligens til en viss reduksjon av kostnadene for slagpasienter med mild til moderat funksjonsnedsetting. Det er ikke holdepunkter for uheldige effekter på pasienter eller pårørende. For voksne pasienter med hjerneskade, hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom, multippel sklerose og epilepsi, og for barn med ulike kroniske sykdommer viste studiene at ambulante tverrfaglige tjenester trolig gir noe forbedret helse og livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen. Mange av studiene var imidlertid små og av moderat metodologisk kvalitet, slik at det var vanskelig å trekke noen sikker konklusjon. Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til resultatene, og videre forskning kan også endre resultatene. Det er behov for mer kunnskap om effektene av ambulante tjenester for å forbedre helsetjenesten til pasienter med kroniske sykdommer og redusere deres bruk av spesialisthelsetjenester.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries7/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekter+av+tverrfaglige+ambulante+tjenester+for+pasienter+med+kroniske+sykdommer.9159.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEffekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommerno
dc.title.alternativeEffects of multidisciplinary ambulant services for patients with chronic diseasesen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.