2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/131933
Title:
Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten
Authors:
Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 16/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forslag+til+rammeverk+for+et+nasjonalt+kvalitetsindikatorsystem+for+helsetjenesten.9833.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRygh, Liv Helenen
dc.contributor.authorHelgeland, Jonen
dc.contributor.authorBraut, Geir Sverreen
dc.contributor.authorBukholm, Geiren
dc.contributor.authorFredheim, Nannaen
dc.contributor.authorFrich, Jan Cen
dc.contributor.authorHalvorsen, Mariten
dc.contributor.authorKittelsen, Sverre A.C.en
dc.contributor.authorMagnus, Trineen
dc.contributor.authorNguyen, Khang Ngocen
dc.contributor.authorThesen, Janeckeen
dc.contributor.authorTjomsland, Oleen
dc.date.accessioned2011-05-25T09:02:16Z-
dc.date.available2011-05-25T09:02:16Z-
dc.date.issued2010-06-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 16/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-356-2-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/131933-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som gir informasjon om kvaliteten innen et område som vanligvis ikke lett lar seg måle direkte. Bruk av kvalitetsindikatorer kan ha flere formål: De kan fungere som støtte til helsepolitisk styring, til virksomhetsstyring og intern kvalitetsforbedring, og de kan benyttes av pasienter og brukere for å sammenlikne tjenestenes standard ved valg av tjenesteyter eller tjenestested. Datamessige og juridiske problemer har i vesentlig grad bidratt til å forhindre utviklingen av det norske kvalitetsindikatorsystemet. Utvikling og bruk av denne typen systemer innebærer problemstillinger av stor samfunnsmessig interesse, og troverdigheten er helt avhengig av at utviklings- og implementeringsprosessene er preget av åpenhet og faglighet. Anbefalinger Prosjektet anbefaler at hovedperspektivet for systemet skal være helsepolitisk styring og læring. Prosjektet konkluderer med i alt 18 anbefalinger.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries16/2010en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Forslag+til+rammeverk+for+et+nasjonalt+kvalitetsindikatorsystem+for+helsetjenesten.9833.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleForslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenestenno
dc.title.alternativeConceptual Framework for a National Healthcare Quality Indicator System in Norway - Recommendationsen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.