Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129841
Title:
Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
Authors:
Jeppesen, Elisabeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Lidal, Ingeborg Beate; Holte, Hilde H.; Vist, Gunn Elisabeth
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 8/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Intermedi%C3%A6re+enheter+og+%E2%80%9Dhjemmesykehus%E2%80%9D+ved+behandling+av+pasienter+med+akutt+KOLS-forverring.12252.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJeppesen, Elisabethen
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundroen
dc.contributor.authorLidal, Ingeborg Beateen
dc.contributor.authorHolte, Hilde H.en
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.date.accessioned2011-05-20T19:51:23Z-
dc.date.available2011-05-20T19:51:23Z-
dc.date.issued2011-05-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 8/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-402-6-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129841-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Mer enn 200 000 voksne personer i Norge har i dag kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og det anslås at over 20 000 har alvorlig grad av denne sykdommen. Personer med KOLS kan få akutte forverringer som krever spesialisert medisinsk behandling. Oppdrag Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å sammenfatte dokumentasjon av effekter av behandling i intermediære enheter eller i ”hjemmesykehus” (hospital at home) sammenlignet med ordinær sykehusbehandling for pasienter med akutt KOLS- forverring. Denne system-atiske oversikten er tenkt som dokumentasjonsgrunnlag for nasjonale faglige retningslinjer for pasienter med KOLS. Hovedfunn Behandling av pasienter med akutt forverring av KOLS i ”hjemmesykehus” fører trolig til færre reinnleggelser sammenlignet med pasienter som er innlagte for konvensjonell behandling i sykehus. Behandling av pasienter med akutt forverring av KOLS i ”hjemmesykehus” tenderte mot en reduksjon i risiko for død sammenlignet med behandling i sykehus, men forskjellen nådde ikke statistisk signifikans. Det er usikkert om behandling av akutt forverring av KOLS i ”hjemmesykehus” fører til forskjell i grad av tilfredshet hos pasienter og pårørende sammenlignet med innleggelse i sykehus. Det mangler kontrollerte studier om effekt av bruk av intermediær-avdelinger eller observasjonsposter til pasienter med akutt forverring av KOLS.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) refers to a group of closely related diseases recognized by irreversibly impaired lung function and airflow obstructions. The World Health Organization (WHO) has estimated that COPD will be found on the list of the six most frequent causes of death worldwide by 2020. More than 200 000 Norwegians are now diagnosed with COPD, and the prevalence is increasing. Thus, COPD constitutes a major future challenge for health services, and it is important to promote effective prevention and treatment of the disease. The Norwegian Directorate of Health has appointed a working group to develop national guidelines for COPD treatment, and as a part of this process the Norwegian Knowledge Centre for Health Services was commissioned to evaluate the efficacy of treatment of acute exacerbations of COPD in intermediate units or "hospital at home” as compared to traditional hospital care. • Treatment of acute exacerbation of COPD in “hospital at home” may lead to fewer readmissions when compared to conventional treatment in hospital. • Treatment of acute exacerbation of COPD in “hospital at home” may show a trend for lowering of mortality rate when compared to conventional treatment in hospital, these results did not reach significant differences. • It is uncertain whether patients, as well as their relative, seem to prefer treatment in “hospital at home” rather than conventional hospital treatment. • No studies met the inclusion criteria when it came to evaluate the efficacy of intermediate care units for treatment of acute exacerbation of COPD.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries8/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Intermedi%C3%A6re+enheter+og+%E2%80%9Dhjemmesykehus%E2%80%9D+ved+behandling+av+pasienter+med+akutt+KOLS-forverring.12252.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleIntermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverringno
dc.title.alternativeIntermediate care units and Hospital at home for acute exacerbations of COPDen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNOKCen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.