2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129596
Title:
Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold?
Authors:
Eiring, Øystein; Pedersen, Monica Stolt; Borgen, Karin; Jamtvedt, Gro
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Prosedyrearbeid+%E2%80%93+meningsl%C3%B8st+mangfold%3F.8593.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorEiring, Øysteinen
dc.contributor.authorPedersen, Monica Stolten
dc.contributor.authorBorgen, Karinen
dc.contributor.authorJamtvedt, Groen
dc.date.accessioned2011-05-16T08:45:52Z-
dc.date.available2011-05-16T08:45:52Z-
dc.date.issued2010-02-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-327-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129596-
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Fagprosedyrer skal være en støtte for helsepersonell i det daglige arbeidet og bidra til god og forutsigbar kvalitet av tjenesten. Antall fagprosedyrer i norske helseforetak og måten de blir produsert på, er ukjent. Materiale og metode Vi gjennomførte en spørreundersøkelse med 25 spørsmål om omfang, kvalitet og koordinering av fagprosedyrer, sommeren 2009. 29 av 30 helseforetak svarte på spørsmålene. Resultater Mer enn 4700 ansatte i norske helseforetak er involvert i utvikling og håndtering av fagprosedyrer. Det totale antallet fagprosedyrer er over 45 000. De fleste foretakene koordinerer ikke prosedyrearbeidet med andre helseforetak. To foretak formidler foretakets praksis over internett. 15 av de 29 foretakene oppgir at de systematisk kvalitetssikrer fagprosedyrene. Fortolkning Det foregår trolig mye dobbeltarbeid knyttet til utvikling av fagprosedyrer ved norske foretak. Prosedyrene blir i regelen ikke delt med andre fagfolk og med befolkningen. Kvaliteten er ofte uviss, og bør undersøkes nærmere.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background High-quality clinical procedures and guidelines should support health professionals and contribute to high quality care and reduce practice variation. Methods and quality, as well as coordination and transparency of work concerning electronic, clinical procedures in Norwegian Health Trusts, is questioned. Materials and methods We conducted a survey consisting of 25 questions about the extent, quality and coordination of clinical procedures among 30 Norwegian Health Trusts. Results 29 Health Trusts replied and the results showed that at least 4700 employees in the Trusts are involved in the development and maintenance of clinical procedures each year. The total number of clinical procedures is more than 45 000. Most health trusts do not collaborate or coordinate their work with others. Two Health Trusts publish their procedures on the internet and almost half do not systematically undertake a quality assessment of their procedures. Discussion A lot of duplication of work is probably done in the development and updating of clinical procedures in Norwegian Health Trusts. The procedures are normally not shared among Trusts or among the general population. The quality is often undetermined, and warrants further examination. The extensive work concerning clinical procedures is in urgent need of direction, structure and transparency.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Prosedyrearbeid+%E2%80%93+meningsl%C3%B8st+mangfold%3F.8593.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshHelsepersonellen
dc.subject.meshFagprosedyreren
dc.subject.meshKvaliteten
dc.subject.meshNorgeen
dc.titleProsedyrearbeid – meningsløst mangfold?no
dc.title.alternativeThe making of clinical procedures – meaningless diversity?en
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.