2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129312
Title:
HPV DNA-test for livmorhalskreft
Authors:
Sæterdal, Ingvil von Mehren; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2007
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/HPV+DNA-test+for+livmorhalskreft.2200.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSæterdal, Ingvil von Mehrenen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2011-05-10T10:09:14Z-
dc.date.available2011-05-10T10:09:14Z-
dc.date.issued2007-02-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2007en
dc.identifier.isbn978-82-8121-150-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129312-
dc.description.abstractLivmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis og utgjør ca. 10 prosent av all kreft hos kvinner. Livmorhalskreft er primært et resultat av vedvarende infeksjon med høyrisikotyper av humant papillomavirus (HPV). Over 95 prosent av dem som har livmorhalskreft er HPV- positive. Forstadier til livmorhalskreft oppdages ved analyse av celleprøver (cytologi), men siden HPV er så sterkt assosiert med kreftformen, har testing for HPV vært foreslått til å velge ut pasienter for videre diagnose av mulige forstadier til livmorhalskreft eller kreft i tidlig stadium. Sosial- og helsedirektoratet har derfor bedt Kunnskapssenteret om å vurdere HPV DNA-testers testegenskaper, det vil si hvilken evne de har til å skille godt mellom friske og syke. Notatet belyser HPV DNA-testers diagnostiske egenskaper sammenliknet med cytologi til å diagnostisere forstadier til livmorhalskreft. Metode Det ble søkt i HTA- og Cochrane-databasene etter systematiske oversikter som har vurdert HPV DNA-testing ved masseundersøkelser (screening) for livmorhalskreft, og resultater fra disse oversiktene er oppsummert. Hovedfunn HPV DNA-testing er mer sensitiv, men mindre spesifikk enn cytologi både ved primær- og sekundærscreening.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/HPV+DNA-test+for+livmorhalskreft.2200.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subject.meshLivmorhalskreften
dc.subject.meshKvinneren
dc.subject.meshCelleprøveren
dc.titleHPV DNA-test for livmorhalskreftno
dc.title.alternativeHPV DNA test for cervical canceren
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.