2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129311
Title:
Vurdering av data rapportert til Norsk pasientregister for utvikling av volumindikatorer
Authors:
Håheim, Lise Lund; Joner, Geir; Pettersen, Kjell Ingar
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2007
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Vurdering+av+data+rapportert+til+Norsk+pasientregister+for+utvikling+av+volumindikatorer.2960.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHåheim, Lise Lunden
dc.contributor.authorJoner, Geiren
dc.contributor.authorPettersen, Kjell Ingaren
dc.date.accessioned2011-05-10T09:54:25Z-
dc.date.available2011-05-10T09:54:25Z-
dc.date.issued2007-10-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2007en
dc.identifier.isbn978-82-8181-183-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129311-
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag av Sosial – og helsedi-rektoratet å vurdere om Norsk pasientregisters database over sykehusinnleggelser kan brukes til å utvikle indikatorer for volum av aktivitetsnivå i spesialisthelsetjenesten in-nen somatikk. Norsk pasientregister (NPR), Sosial- og helsedirektoratet, er en nasjonal serviceinstitusjon for data- og statistikktjenester fra spesialisthelsetjenesten i Norge. Arbeidet er utført ved å analysere en datafil over alle sykehusinnleggelser i 2006. Fremgangsmåten har vært å se på databasens struktur og tilgjengelig informasjon gjennom å definere temaer som man mener kan være aktuelle som grunnlag for utvikling av volumindikatorer. Det gis noen eksempler på disse. Konklusjon • NPR er primært laget for å gi foretakene refusjon etter DRG-basert stykkprisfinansie-ring. Dette reflekteres i dataene. • Data fra NPR kan brukes til å utvikle indikatorer på volum i utførte prosedyrer innen kirurgi og medisin, men dataenes beskaffenhet begrenser valg av mulige volumindikatorer. • Dataenes beskaffenhet er usikre. Utvikling av volumindikatorer kan gjøres etter at databasen er vurdert med hensyn på gyldighet og pålitelighet. • Det er usikkert hvor komplett datasettet er. Vi antar at totale innleggelser er i orden, men er usikre på om informasjon om diagnoser og prosedyrer er komplett og at det føres likt i alle institusjoner. Prosedyrer som det ikke gis økonomisk uttelling for, blir ulikt rapportert. • Slik databasen er nå, kan det gis resultater for antall innleggelser per sykehus som enhet. Resultater per avdeling krevernoe omkoding. • Utvikling av volumindikatorer bør gjøres i samarbeid med spesialister som er involvert i aktuell behandling, for å sikre relevans i valg av indikatorer og riktig operasjonalisering av volumindikatorer fra databasen. • Personidentifiserbart register vil bedre kunne følge pasienter over tid, og gjøre det lettere å lage behandlingsforløp. • Geografiske og demografiske data er nyttige for å lage volumindikatorer. • For å gjøre arbeidet rutinemessig, må databasen kvalitetssikres for: - Kompletthet i databasen ved at diagnose- og prosedyrespesifikk informasjon er korrekt utfylt. - Lik koding og lik bruk av kodeverket.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Vurdering+av+data+rapportert+til+Norsk+pasientregister+for+utvikling+av+volumindikatorer.2960.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleVurdering av data rapportert til Norsk pasientregister for utvikling av volumindikatorerno
dc.title.alternativeAn assessment of the Norwegian Patient Registry data for the development of volume indicatorsen
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.