2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129210
Title:
10 råd til pasienter på 10 språk: prosjektdokumentasjon
Authors:
Saunes, Ingrid Sperre
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/10+r%C3%A5d+til+pasienter+p%C3%A5+10+spr%C3%A5k%3A+prosjektdokumentasjon.6579.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperreen
dc.date.accessioned2011-05-06T08:04:51Z-
dc.date.available2011-05-06T08:04:51Z-
dc.date.issued2009-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-280-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129210-
dc.description.abstractNasjonal enhet for pasientsikkerhet laget våren 2008 en liten brosjyre til pasienter som skal på sykehus. Brosjyren inneholder enkle råd om hva pasienter kan bidra med for å bedre egen sikkerhet i møte med helsetjenesten. Pasienter som ikke har norsk som morsmål møter særskilte utfordringer i møtet med norsk helsevesen. Brosjyren finnes nå på ti språk: arabisk, engelsk, fransk, norsk, polsk, samisk, somalisk, spansk, tyrkisk og urdu, samt som lydfil for blinde og svaksynte. De ti rådene er: 1. Informer om deg selv: Har du behov for tolk? Tar du medisiner? Hva slags behandling får du? Hva annet gjør du for å bedre din egen helse? 2. Spør til du forstår. Ikke vær redd for å spørre flere ganger Noter informasjon du får og spørsmål du vil stille 3. Sjekk at navnet er ditt. Pass på at brev og armbånd bærer ditt navn. Pass på at identiteten din blir sjekket ved prøver og undersøkelser 4. Still spørsmål om kvalitet. Hvem er ansvarlig for deg? Hvilken erfaring har de ansvarlige med din sykdom? Spør hvem som skal operere deg og skriv det ned 5. Kontroller medisinen. Er den din? Hvorfor skal du ta den? Hvordan virker den? Er det rett dose? 6. Pårørende kan hjelpe deg. Familien kan tale din sak når du ikke har krefter selv. Familien kan få informasjon og være med deg om du ønsker det 7. Få kunnskap om hva som feiler deg. Lær om diagnosen. Spør om undersøkelser og behandlinger. Be legen tegne med penn på deg hvis du skal opereres. 8. Si fra om du har smerter eller plager. Gjenta det om nødvendig. Be eventuelt om å få det nedtegnet i rapport/journal. 9. Hva skjer etter sykehusoppholdet? Hvilke smerter og plager kan oppstå? Skal du gjøre noe med kostholdet? Hvor aktiv kan du være? 10. Ved akutt behov for helsehjelp: Hvem skal du kontakte? Lege, legevakt eller sykehus? Hva trenger de av informasjon når du tar kontakt?en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages In the spring of 2008 the Norwegian Unit for Patient Safety produced a leaflet for patients going to hospital. The leaflet contains simple advices on what patients themselves can contribute with in order to enhance their own safety during hospitalization. The brochure is now available in Norwegian and Sami (the language of the indeginous people of northern Norway), in addition to eight of the major minority languages in Norway: Arabic, Urdu, Turkish, Somali, Polish, English, French and Spanish. 1. Tell us about yourself : Do you need an interpreter? Do you take any medication? What kind of treatment are you having? Is there anything else you do to improve your health? 2. Ask us until you are sure that you understand. Don’t be afraid to ask more than once. Write down the information you get, and any questions you want to ask us. 3. Check the name. Make sure that letters and wristbands carry your own name. Make sure that your identity is checked every time a test is taken or you are examined. 4. Ask questions about quality. Who is responsible for you? What experience do they have with your type of illness? Ask who is going to perform surgery on you and write down the name. 5. Check the medication. Is this your medication? Why do you have to take it? How does it work? Have you been given the right dose? 6. Family and friend can help you. They can speak up for you when you feel too weak to do so yourself. Your family and friends can be given information and accompany you if you want them to. 7. Learn about your illness. Learn about your diagnosis. Ask about examinations, tests and treatments. If you are to have surgery, ask the doctor to sketch out incision lines on you with a marker pen. 8. Let us know if you are in pain or uncomfortable. If necessary, remind us. You can have the nurse or doctor record your symptoms in your medical records. 9. What happens after you are discharged from the hospital? What aches and pains should you expect? Should you do anything about your diet? How much can you exert yourself? 10. In the event of a medical emergency: Who should you contact: your GP, the casualty clinic or the hospital? What do they need to know when you contact them?en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/10+r%C3%A5d+til+pasienter+p%C3%A5+10+spr%C3%A5k%3A+prosjektdokumentasjon.6579.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.title10 råd til pasienter på 10 språk: prosjektdokumentasjonno
dc.title.alternative10 Tips for you the patient, in 10 languagesen
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.