2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129209
Title:
Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter
Authors:
Danielsen, Kirsten; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+med+allmennleger+%E2%80%93+en+kartlegging+av+relevante+m%C3%A5leinstrumenter.7752.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDanielsen, Kirstenen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.date.accessioned2011-05-06T07:40:12Z-
dc.date.available2011-05-06T07:40:12Z-
dc.date.issued2009-11-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-305-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129209-
dc.description.abstractPasienters erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten. Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller pårørendeerfaringer med allmennleger. Søkestrategien ble satt sammen av søkeord relatert til pasienterfaringer, allmennlegetjenesten, spørreskjema, måleinstrument, validitet og reliabilitet. Vi søkte i databasene CINAHL, EMBASE, MEDLINE(R) og PsycINFO. Vi identifiserte 15 validerte måleinstrumenter, men seks av disse ble ekskludert fordi de ikke var relevante for vårt formål. To av de ni gjenværende måleinstrumentene, The patient experience questionnaire (PEQ) og EUROPEP, var validert og brukt i Norge og var av særskilt interesse. Vi identifiserte også en systematisk litteraturgjennomgang av relevante måleinstrumenter. Litteraturgjennomgangen viste at de fleste instrumenter har et forbedringspotensial, og at det er behov for tydeligere vektlegging av formålet med å måle og formidle pasienters vurderinger av allmennleger. Vår kartlegging viser at det er et godt grunnlag for å utvikle eller videreutvikle en metode for å måle pasienters erfaringer med allmennleger i Norge. Det ene instrumentet som er validert i Norge, EUROPEP, er et naturlig startpunkt fordi det er oversatt og validert i en rekke land.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+med+allmennleger+%E2%80%93+en+kartlegging+av+relevante+m%C3%A5leinstrumenter.7752.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subject.meshPasienterfaringeren
dc.subject.meshValiderte måleinstrumenten
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshAllmennlegeren
dc.titlePasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenterno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.