Vurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norge

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129200
Title:
Vurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norge
Authors:
Bjertnæs, Øyvind Andresen; Bukholm, Geir
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2008
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Vurdering+av+muligheten+for+en+nasjonal+brukererfaringsunders%C3%B8kelse+om+f%C3%B8dselsomsorgen+i+Norge.3619.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorBukholm, Geiren
dc.date.accessioned2011-05-06T10:39:13Z-
dc.date.available2011-05-06T10:39:13Z-
dc.date.issued2008-06-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-215-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129200-
dc.description.abstractHelse- og omsorgsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. I den forbindelse bestilte departementet i juni 2008 et hasteoppdrag fra Kunnskapssenteret om muligheten for å gjennomføre en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor fødselsomsorgen. Internasjonalt er det gjennomført flere nasjonale undersøkelser om fødselsomsorgen, både i England, Skottland og Sverige. Erfaringene fra disse landene tilsier at det er mulig å gjennomføre undersøkelser med god kvalitet i denne gruppen. Vi mener at det er fullt mulig å gjennomføre en nasjonal undersøkelse i Norge som ledd i de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene, forutsatt at nødvendig utviklingsarbeid gjennomføres i forkant og at formelle tillatelser innvilges. Det er imidlertid viktig å presisere formålet med en nasjonal undersøkelse innenfor fødselsomsorgen i Norge. Presiseringen vil ha viktige praktiske, økonomiske og metodiske implikasjoneren
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Vurdering+av+muligheten+for+en+nasjonal+brukererfaringsunders%C3%B8kelse+om+f%C3%B8dselsomsorgen+i+Norge.3619.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleVurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norgeno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.