Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129197
Title:
Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge
Authors:
Håheim, Lise Lund; Myhrstad, Mari Charlotte Wik; Joner, Geir; Kristoffersen, Doris Tove
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2008
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Beregning+av+volum+av+et+utvalg+av+kirurgiske+prosedyrer+i+spesialisthelsetjenesten+for+nettstedet+Fritt+sykehusvalg+Norge.6625.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHåheim, Lise Lunden
dc.contributor.authorMyhrstad, Mari Charlotte Wiken
dc.contributor.authorJoner, Geiren
dc.contributor.authorKristoffersen, Doris Toveen
dc.date.accessioned2011-05-06T10:10:07Z-
dc.date.available2011-05-06T10:10:07Z-
dc.date.issued2008-04-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-200-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129197-
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utført en beregning av volum av utførte prosedyrer innen spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet. Datagrunnlaget er Norsk pasientregister (NPR), og datafiler for 2006 over alle innleggelser og polikliniske prosedyrer ble brukt. Valg av fagområder med tilhørende prosedyrer har vært i henhold til de fagområdene som nettstedet Fritt sykehusvalg Norge har. En intern prosjektgruppe ved Seksjon for kvalitetsmåling ved Kunnskapssenteret har gjennomgått alle de 22 fagområdene med tilhørende prosedyrer og undersøkelser som er oppgitt, for å operasjonalisere disse prosedyrene i NPRs datasett for 2006. Gruppen fant å måtte gjøre noen valg med hensyn på både fagområder og enkelte behandlinger og undersøkelser om hvilke av disse som egnet seg for utarbeiding av volumdata, og på grunnlag av denne gjennomgang gis det her resultater for 11 fagområder. Aktuelle prosedyrer innen fagområdet barn er revidert og presentert innen de forskjellige fagområder da informasjon om alder ikke var tilgjengelig for oss. Datafilen fra NPR var modifisert for å unngå bakover-identifikasjon av personer. For de andre fagområdene trengs en videre vurdering. Ved tolkning av disse resultatene gjøres det klart oppmerksom på at dette er rene driftsdata som viser et utvalg av utførte behandlinger/prosedyrer og hvordan de fordeler seg på de forskjellige sykehus. Volumtall oppfattes raskt som et uttrykk for kvalitet. Imidlertid er disse tall ikke en kvalitetsvurdering av spesialisthelsetjenesten. Det mangler mye relevant informasjon ved at vi for eksempel ikke vet om hvor mange operatører som har utført prosedyrer, da vi ikke vet om 50 operasjoner er utført av to eller ti leger. Vi vet ikke noe om sammensetningen av pasientpopulasjonen, og det er oppgitt tall for totalt antall utførte prosedyrer uavhengig om det er én prosedyre per pasient eller om noen pasienter har gjennomgått prosedyren flere ganger i løpet av 2006. Det er ukjent for oss om prosedyrene er planlagte eller mer tilfeldige av medisinske eller andre årsaker. Kunnskapssenteret har som en del av kvalitetssikringen av datauttrekket, kontaktet aktuelle fagmiljøer for å sikre at de foreslåtte koder for datauttrekk til volumberegning av de enkelte prosedyrer gir et klinisk relevant resultat. I den prosessen har man kunnet revidere hvilke prosedyrer/ behandlinger som er av mest interesse/relevante å legge ut på Fritt sykehusvalg Norge. Vi anbefaler at tall for prosedyre-volum ikke legges ut på Fritt sykehusvalg Norges nettsted før sykehusene er orientert om resultatene og metodene for uthenting av data.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Beregning+av+volum+av+et+utvalg+av+kirurgiske+prosedyrer+i+spesialisthelsetjenesten+for+nettstedet+Fritt+sykehusvalg+Norge.6625.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleBeregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norgeno
dc.title.alternativeVolume of selected surgical procedures in the hospital and specialist services produced for the web-site Free Hospital Choice Norwayen
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.