Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – forebyggende helsetjenester

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129149
Title:
Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – forebyggende helsetjenester
Authors:
Wang, Hege
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten+%E2%80%93+forebyggende+helsetjenester.10581.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorWang, Hegeen
dc.date.accessioned2011-05-05T10:03:23Z-
dc.date.available2011-05-05T10:03:23Z-
dc.date.issued2010-10-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-373-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129149-
dc.description.abstractForebyggende helsetjenester omfatter primærforebyggende arbeid, som i Norge er helsestasjonstjenester, skolehelsetjenester og svangerskapsomsorg, og sekundærforebyggende tjenester blant annet hos primærlege og ved frisklivssentraler. Det forebyggende arbeidet er organisert ganske forskjellig i forskjellige land, og det kan derfor være vanskelig å benytte erfaringer fra utlandet. Det var lite å finne ved litteratursøk om kvalitetssystemer for forebyggende arbeid. Det bekrefter inntrykket av at det ikke bare er i Norge vi mangler kvalitetssystem for forebyggende arbeid. Vi vet ikke nok om effektive forebyggende tiltak. Det må derfor satses mer på å bygge opp kunnskap gjennom kunnskapsoppsummeringer, primærforskning og evaluering av pågående tiltak. Gruppen som har vært rådført i arbeidet med dette notatet anbefaler følgende elementer utviklet og implementert i prioritert rekkefølge: * IKT verktøy og IKT systemer * Lovverk som konkretiserer forebyggende helsetjenester * Statistikk og data for aktivitet i primærhelsetjenesten, inklusive de forebyggende tjenestene (”et NPR for primærhelsetjenesten”) * Kvalitetsindikatorer * Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer * Tilsyn og lokalt kvalitetsarbeid * Kompetanse, fagutvikling og forskning * Utvikling av nye og utvidet bruk av de eksisterende takster for allmennlegers forebyggende arbeid * Kommunal ledelse med fokus på kvalitet i folkehelsearbeid * Brukerperspektiv – kvalitetsråd med brukere I Stortingsmelding 47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen, er det poengtert at det å ha kunnskap om helsetilstanden i kommunen står sentralt for å planlegge og iverksette forebyggende tiltak. Det kan være en utfordring i det forebyggende arbeidet at kommunestørrelsen varierer, små kommuner kan kanskje ikke alene greie å iverksette effektive forebyggende tiltak. Å måle og offentliggjøre kvalitetsindikatorer for forebyggende arbeid og helsetilstanden i befolkningen, kan også være en utfordring dersom kommunestørrelsen er liten. Gruppen anser det likevel som viktig å få utviklet og implementert dette.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten+%E2%80%93+forebyggende+helsetjenester.10581.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleUtvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – forebyggende helsetjenesterno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.