2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129136
Title:
Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet
Authors:
Saunes, Ingrid Sperre; Svendsby, Per Otto; Mølstad, Kathy; Thesen, Janecke
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+av+begrepet+pasientsikkerhet.9269.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperreen
dc.contributor.authorSvendsby, Per Ottoen
dc.contributor.authorMølstad, Kathyen
dc.contributor.authorThesen, Janeckeen
dc.date.accessioned2011-05-05T11:46:01Z-
dc.date.available2011-05-05T11:46:01Z-
dc.date.issued2010-04-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-329-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129136-
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet tok på rundebordskonferansen i november 2007 initiativ til å danne en arbeidsgruppe for begrepsbruk innen pasientsikkerhet. Målet med arbeidsgruppens arbeid var å se nærmer på begrepsbruk og ulike tilnærminger til feltet. Pasientsikkerhet er et relativt nytt felt innen forskning i helsetjenesten. Oppmerksomheten er særlig rettet mot feilbehandling eller pasientskader. Beskrivelse og forståelse av hendelser er sentralt i dette arbeidet. Ulik forståelse og bruk av begreper har synliggjort et behov for en gjennomgang av begrepsbruken innen feltet. Formålet med gjennomgangen var å få en oversikt over det arbeidet som gjøres internasjonalt innen pasientsikkerhetsfeltet, samtidig som vi ønsket å belyse utfordringer i norsk helsetjeneste. Arbeidsgruppen har sett nærmere på taksonomiene ICPS (International Classification of Patient Safety) og PSET™ (Patient Safety Event Taxonomy) og SimPatIE (Safety Improvement for Patients in Europe). Verdens helseorganisasjons ICPS ser ut til å bli den dominerende taksonomien innenfor pasientsikkerhet internasjonalt. Systematisk arbeid med begrepsutvikling innen pasientsikkerhet i Norge bør reflektere diskusjonene som pågår både nasjonalt og internasjonalt. Det er behov for en klar og entydig begrepsbruk. Begrepsutvikling skal støtte opp om fagutviklingen innen pasientsikkerhetsarbeidet, og ikke stå i veien.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages In November 2007 the National Unit for Patient Safety took the initiative to start working with patient safety concept. The purpose of the work was to look closer on existing patient safety taxonomies and how they were related to Norwegian concepts. Patient Safety is a relative new field within the health services research. There has been a focus on errors in treatment or harm to the patient in the encounter with the health services. Description and understanding of events is central in patient safety. Differences in understanding and use of concepts actualise the need for a concept examination and process for concept development in Norway. The purpose of this work with taxonomies and classifications was to get an overview of what was going on at an international level and challenges for the Norwegian health services. The group taken a closer look at the taxonomies * ICPS (International Classification of Patient Safety) * PSET™ (Patient Safety Event Taxonomy) * SimPatIE (Safety Improvement for Patients in Europe). The World Health Organization, ICPS, seems to become the most dominant taxonomy within patient safety at an international level. Systematic work with concept development within patient safety in Norway should reflect ongoing discussions at a national as well as at international level. It is a need for a clear and shared use and understanding of concepts. Concept development must all the time relate to and support the knowledge production within patient safety, and not become an obstacle in the process.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kartlegging+av+begrepet+pasientsikkerhet.9269.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.subject.meshPasientsikkerheten
dc.subject.meshBegrepsutviklingen
dc.subject.meshNorgeen
dc.titleKartlegging av begrepet pasientsikkerhetno
dc.title.alternativeMapping of the concept of patient safetyen
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.