2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/129051
Title:
Valg av innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen
Authors:
Saunes, Ingrid Sperre; Krogstad, Unni
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 1/2011
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Valg+av+innsatsomr%C3%A5der+i+den+nasjonale+pasientsikkerhetskampanjen.11504.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperreen
dc.contributor.authorKrogstad, Unnien
dc.date.accessioned2011-05-04T08:01:25Z-
dc.date.available2011-05-04T08:01:25Z-
dc.date.issued2011-01-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 1/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-384-5-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/129051-
dc.description.abstractBAKGRUNN: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten forbereder en nasjonal kampanje for pasientsikkerhet. Det er opprettet et sekretariat som tilrettelegger arbeidet. Kunnskapssenteret har forberedt beslutningsgrunnlaget for valg av innsatsområde, som består av deskriptive faktaark og hurtigoversikter. Fagrådet til sekretariatet har gjennomført en forenklet formalisert konsensusprosess for å rangere mulige innsatsområder. Prosess Prosessen ble gjennomført i mai 2010. På det første møtet fikk deltakerne utdelt beslutningsgrunnlaget som de tok med seg hjem for vurdering. De sendte deretter inn sine skåringer og kommentarer til sekretariatet for sammenstilling og oppsummering. Resultatene av skåringene ble presentert for fagrådet på neste møte. Fagrådet diskuterte resultatene før avsluttende vurdering av innsatsområdene i møtet. Innsatsområder Resultatet av de siste skåringene er gjengitt i tabell A. Det er kun marginalt skille mellom områdene 6-8. Kampanjens styringsgruppe har foreløpig gitt sin tilslutning til følgende innsatsområder i kampanjen: Sikker kirurgi med særskilt oppmerksomhet på infeksjoner, legemiddelhåndtering, behandling av hjerneslag og psykisk helsevern.en
dc.description.abstractENGLISH: key messages The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services is preparing a Norwegian campaign for patient safety. A secretariat for the campaign is established and has identified a list of possible target areas for the campaign. A group of health care experts used a formalized consensus process to rate possible target areas. They met twice in May 2010. On the first meeting the participants were introduced to the consensus process. Before the second meeting they rated the eleven areas based on both descriptive and evidence based documentation provided by the secretariat. In the second meeting the results of rankings were presented and discussed before the final ranking of the areas. The final results are presented in table 1. It’s only marginal distinctions between areas 6-8. The campaigns steering group has established following target areas for the campaign: Safe surgery with a specific attention to infections, medication errors and harm, treatment of stroke and mental health care.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries1/2011en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Valg+av+innsatsomr%C3%A5der+i+den+nasjonale+pasientsikkerhetskampanjen.11504.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshInnsatsområderen
dc.subject.meshPasientsikkerhetskampanjenen
dc.titleValg av innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjenno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.