2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/128122
Title:
Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fysioterapitjenesten
Authors:
Denison, Eva Marie-Louise
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten+%E2%80%93+fysioterapitjenesten.10517.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDenison, Eva Marie-Louiseen
dc.date.accessioned2011-04-14T14:16:36Z-
dc.date.available2011-04-14T14:16:36Z-
dc.date.issued2010-10-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-371-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/128122-
dc.description.abstractKunnskapssenteret har fått oppdrag om å bidra i utviklingen av et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Som det framgår i oppdragsbrevet, er det et helhetlig, overordnet prosjekt, med flere delprosjekter. Denne rapporten beskriver metode, arbeidsform og resultater for delprosjektet som gjelder utvikling og implementering av kvalitetssystemer for fysioterapitjenesten. Med reservasjon for at det ikke er foretatt en fullstendig kunnskapsoppsummering og at referansegruppen har hatt svært kort tid på å gi innspill på foreslåtte elementer trekker vi følgende slutninger: * Det ser ut til at det finnes noen tiltak med dokumentert effekt i forhold til de foreslåtte elementene i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. * Det finnes gode beskrivelser relevante for kvalitetsarbeid innen internasjonale og nasjonale fysioterapeutforbund i form av standarder, verktøy for faglig revisjon, akkrediteringssystemer, spesialistordninger og faglige retningslinjer. * Det finnes allerede et organisert kvalitetsarbeid innen Norsk fysioterapeutforbund (NFF), fremfor alt når det gjelder kompetanseutvikling og faglig ajourføring. * Utfordringer i forhold til utvikling og implementering av foreslåtte elementer i fysioterapitjenestene er: * o fysioterapeuter har forskjellig organisatorisk forankring i kommunehelsetjenesten o ledelsesansvar for kvalitetsarbeid er ikke tydeliggjort og kvalitetsarbeid er ikke forankret i avtale mellom KS og NFF o dagens statistikker fanger muligens noe av kvalitet i struktur, men ikke prosess eller resultat i fysioterapitjenesteneen
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+nasjonalt+kvalitetssystem+for+prim%C3%A6rhelsetjenesten+%E2%80%93+fysioterapitjenesten.10517.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleUtvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fysioterapitjenestenno
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.