Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/128120
Title:
Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse
Authors:
Danielsen, Kirsten
Citation:
Notat fra Kunnskapssenteret 2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienters+og+p%C3%A5r%C3%B8rendes+erfaringer+med+Bod%C3%B8+legevakt.+Resultater+fra+en+brukererfaringsunders%C3%B8kelse.11334.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDanielsen, Kirstenen
dc.date.accessioned2011-04-14T14:01:29Z-
dc.date.available2011-04-14T14:01:29Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/128120-
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin gjennomførte våren 2010 en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt. Undersøkelsen hadde som fomål å prøve ut ulike måter å øke svarprosenten i en spørreundersøkelse på, i tillegg til å gi resultater på pasient- og pårørendeerfaringer til Bodø legevakt. Undersøkelsen omfattet pasienter som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt i undersøkelsesperioden, enten de først hadde ringt legevakten og vært på legevaktlokalet, eller de hadde møtt opp direkte på legevakten. Også pasienter som eventuelt hadde sykebesøk hjemme ble inkludert i utvalget. Pasienter som kun hadde vært i telefonkontakt med legevakten ble ikke inkludert i denne undersøkelsen. Generelt ga pasienter og pårørende positive vurderinger av legevakten. Gjennomsnittskåren på de fire hovedområdene (telefonkontakt, legekontakt, sykepleierkontakt og organisering) vises på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er dårligst og 100 er best. Resultatene viser at hovedområdet Organisering får noe lavere gjennomsnittsskåre enn de andre hovedområdene. Pasienter og pårørende ga generelt gode tilbakemeldinger også på enkeltspørsmål, både de som inngår i de fire hovedområdene og andre enkeltspørsmål.en
dc.language.isoenen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienters+og+p%C3%A5r%C3%B8rendes+erfaringer+med+Bod%C3%B8+legevakt.+Resultater+fra+en+brukererfaringsunders%C3%B8kelse.11334.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshBodøen
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshSpørreundersøkelseen
dc.subject.meshPasienteren
dc.subject.meshPårørendeen
dc.subject.meshLegevakten
dc.titlePasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelseen
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.