Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot-undersøkelse blant pasienter i psykisk helsevern

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/127949
Title:
Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot-undersøkelse blant pasienter i psykisk helsevern
Authors:
Dahle, Kari Aanjesen; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Bjørngaard, Johan Håkon
Citation:
PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 2/2004
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+i+Helse+Vest+-+Resultater+fra+en+pilot-unders%C3%B8kelse+blant+pasienter+i+psykisk+helsevern.3363.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorBjørngaard, Johan Håkonen
dc.date.accessioned2011-04-11T15:11:29Z-
dc.date.available2011-04-11T15:11:29Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 2/2004en
dc.identifier.issn1504-3428-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/127949-
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å få tilbakemelding på hvordan døgnpasienter i psykisk helsevern i Helse Vest har opplevd behandlingen de har mottatt. Ved hjelp av et spørreskjema har pasientene fått spørsmål om erfaringer med institusjonen på ulike områder, alt fra spørsmål om standard ved institusjonen til spørsmål om opplevd utbytte av ulike behandlingsformer. På de fleste spørsmålene har vi bedt pasientene graderesvarene slik at det skal være mulig å identifisere hvilke områder som vurderes bra, og hvilke som vurderes mindre bra. Resultatene fra undersøkelsen kan ha nytte på flere måter. Ettersom pasienter fra alle institusjonene og helseforetakene i Helse Vest er med, kan det summeres resultater på ulike områder for hvert helseforetak, og helseforetakene kan sammenlignes. Slike sammenlikninger er nyttige for det regionale helseforetaket og for helseforetakene i Helse Vest. Gitt et godt sammenlikningsgrunnlag, forteller de hvilke helseforetak som får bra tilbakemeldinger fra pasientene og hvilke som får mindre bra, og på hvilke områder, og gir dermed nyttig informasjon både i forhold til oppfølgingen og styringen av helseforetakene, og til helseforetakenes kvalitetsarbeid. Bruk av resultatene i det interne kvalitetsarbeidet er den andre hovednytten av en pasienterfaringsundersøkelse. I tillegg til å få informasjon om hvordan et helseforetak gjør det i forhold til andre helseforetak, får helseforetaket informasjon om hvilke områder som fungerer bra og hvilke som fungerer mindre bra sett fra pasientenes side. Dette kan være en av flere viktige kilder til å fokusere inn og prioritere mellom ulike områder i kvalitetsarbeidet i helseforetaket. Tilbakemeldinger fra pasientene er imidlertid bare en av flere kilder i arbeidet med å overvåke og forbedre kvaliteten ved behandlingstilbudet i psykisk helsevern. Informasjonen fra pasientene må settes i system, dvs. ses i sammenheng med andre indikatorer om produktivitet, produksjon oa., og ikke minst ses i forhold til lokal kunnskap om behandlingstilbudene og institusjonene.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries2/2004en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+i+Helse+Vest+-+Resultater+fra+en+pilot-unders%C3%B8kelse+blant+pasienter+i+psykisk+helsevern.3363.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subject.meshPsykisk helsevernen
dc.subject.meshSpørreskjemaen
dc.subject.meshHelse Vesten
dc.subject.meshNorgeen
dc.titlePasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot-undersøkelse blant pasienter i psykisk helsevernno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.