Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/126985
Title:
Fastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.
Authors:
Holte , Therese Opsahl; Groven, Gøril; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Garratt, Andrew Malcolm
Citation:
PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 7/2006
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Fastlegenes+vurdering+av+kvaliteten+ved+distriktspsykiatriske+sentra.++Utvikling+av+sp%C3%B8rreskjema+og+innsamlingsopplegg..1784.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHolte , Therese Opsahlen
dc.contributor.authorGroven, Gørilen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorGarratt, Andrew Malcolmen
dc.date.accessioned2011-04-04T11:02:22Z-
dc.date.available2011-04-04T11:02:22Z-
dc.date.issued2006-06-
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 7/2006en
dc.identifier.isbn82-8121-093-1-
dc.identifier.issn1890-1565-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/126985-
dc.description.abstractHelse- og omsorgsdepartementet har besluttet at ”tilfredshet hos samarbeidspartnere”skal være en ny kvalitetsindikator innen psykisk helsevern. På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten påtatt seg å utvikle og gjennomføre et undersøkelsesopplegg som kan danne grunnlaget for denne kvalitetsindikatoren. Kunnskapssenteret har ansvaret for de nasjonale pasienterfaringsundersøkelsene (PasOpp), og ser ”tilfredshet hos samarbeidspartnere” som et nyttig supplement til pasienterfaringsundersøkelsene. Kunnskapssenteret har i første omgang avgrenset prosjektet til å gjelde fastlegenes evaluering av de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene). Prosjektet begrenses ytterligere til det psykiske helsevernet for voksne i Norge. Hovedmålet med denne rapporten er å beskrive utvikling og validering av et måleinstrument og en innsamlingsmetode som kan anvendes for å måle fastlegenes evaluering av samarbeidet med og kvaliteten ved de distriktspsykiatriske sentrene. Hovedaktivitetene i prosessen er beskrevet i kap.1.2. Måleinstrumentet og innsamlingsmetoden som skisseres i denne rapporten ble benyttet i en nasjonal kartlegging i januar – mars 2006.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries7/2006en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Fastlegenes+vurdering+av+kvaliteten+ved+distriktspsykiatriske+sentra.++Utvikling+av+sp%C3%B8rreskjema+og+innsamlingsopplegg..1784.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshUndersøkelsesoppleggen
dc.subject.meshDistriktspsykiatriske sentreneen
dc.subject.meshFastlegenes evalueringen
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshKvaliteten
dc.titleFastlegenes vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra. Utvikling av spørreskjema og innsamlingsopplegg.no
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.