2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/126965
Title:
Måling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgang
Authors:
Danielsen, Kirsten; Garratt, Andrew Malcolm; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Hunskår, Steinar
Citation:
PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 6/2006
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/M%C3%A5ling+av+pasienters+erfaringer+med+legevakt%3A+En+systematisk+litteraturgjennomgang.1785.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDanielsen, Kirstenen
dc.contributor.authorGarratt, Andrew Malcolmen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorHunskår, Steinaren
dc.date.accessioned2011-04-04T10:45:49Z-
dc.date.available2011-04-04T10:45:49Z-
dc.date.issued2006-10-
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 6/2006en
dc.identifier.isbn82-8121-066-4-
dc.identifier.issn1890-1565-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/126965-
dc.description.abstractVi identifiserte fire validerte måleinstrumenter. I et eventuelt utviklingsprosjekt kan det være nyttig å ta utgangspunkt i disse når spørsmål og dimensjoner for pasienterfaringer med legevakt skal bestemmes. Etter vår oppfatning er McKinley et al.s spørreskjema spesielt nyttig for et eventuelt norsk utviklingsprosjekt. Dette spørreskjemaet har blitt brukt i flere undersøkelser, enten i originalversjon, eller i Salisburys (1997) videreutviklede utgave. Dette spørreskjemaet er sammen med Salisbury et al.s forkortede versjon de som antakeligvis er de viktigste å ta utgangspunkt i. Vi er likevel fortsatt usikre på måleinstrumentenes psykometriske egenskaper, og derfor anbefaler vi at det utvikles et spørreskjema for Norge og at det testes etter anbefalte metoder. Et prosjekt for å utvikle og validere et instrument for å måle pasienterfaringer med legevakt i Norge bør ta utgangspunkt i malen for utvikling og validering av pasienterfaringsskjemaet i PasOpp (Pettersen et al. 2004; Garratt et al. 2005), og som beskrevet i denne rapporten.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries6/2006en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/M%C3%A5ling+av+pasienters+erfaringer+med+legevakt%3A+En+systematisk+litteraturgjennomgang.1785.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshMåleinstrumenteren
dc.subject.meshPasienterfaringeren
dc.subject.meshSpørreskjemaen
dc.subject.meshLegevakten
dc.subject.meshNorgeen
dc.titleMåling av pasienters erfaringer med legevakt: En systematisk litteraturgjennomgangno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.