2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/126941
Title:
Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger - Metodedokumentasjon
Authors:
Oltedal, Sigve; Helgeland, Jon; Garratt, Andrew Malcolm
Citation:
PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 4/2006
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/P%C3%A5r%C3%B8rendes+erfaringer+med+somatiske+barneavdelinger+-+Metodedokumentasjon.1787.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorOltedal, Sigveen
dc.contributor.authorHelgeland, Jonen
dc.contributor.authorGarratt, Andrew Malcolmen
dc.date.accessioned2011-04-04T10:24:20Z-
dc.date.available2011-04-04T10:24:20Z-
dc.date.issued2006-03-
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 4/2006en
dc.identifier.isbn82-8121-087-7-
dc.identifier.issn1890-1565-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/126941-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte i 2005 en undersøkelse blant pårørende til barn innlagt på somatiske barneavdelinger i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Resultatene fra undersøkelsen presenteres i egne resultatrapporter. I denne rapporten beskrives metoden som er benyttet i undersøkelsen. Målgruppene for PasOpp spenner fra befolkning og pasienter til politisk ledelse, helseforvaltningen (inkludert eiere) samt ledere og ansatte i virksomhetene. Det er ofte behov for generaliserbare data, for eksempel i forhold til styrings- og ledelsesformål for kvalitetsforbedring. Det er nødvendig å vite om svarene fra et utvalg pårørende til barn innlagt på sykehus er statistisk representativt slik at de også gjelder for denne gruppen generelt. Spørsmål om representativitet og generaliserbarhet står sentralt i kvantitative metoder, som utgjør hovedtyngden av metodegrunnlaget for undersøkelsen som beskrives her. I arbeidet med utvikling og testing av spørreskjema har også kvalitative metoder blitt benyttet. Formålet med denne rapporten er å gjøre rede for: 1. innsamlingsmetode, innsamlingsprosess og utvalg 2. utvikling og validering av spørreskjemaet som er benyttet i undersøkelsen 3. sentrale statistiske begreper.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries4/2006en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/P%C3%A5r%C3%B8rendes+erfaringer+med+somatiske+barneavdelinger+-+Metodedokumentasjon.1787.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en
dc.titlePårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger - Metodedokumentasjonno
dc.title.alternativeSurvey of parents to children receiving care at pediatric departments. Documentaton of method.en
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.