Nytt syn på gammal aktivitet. Tilsyn 2010 med verksemder som er godkjende for å handtere hornhinner m.m. til bruk på menneske i Noreg: Gjennomføring og erfaringar

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/123190
Title:
Nytt syn på gammal aktivitet. Tilsyn 2010 med verksemder som er godkjende for å handtere hornhinner m.m. til bruk på menneske i Noreg: Gjennomføring og erfaringar
Citation:
Rapport frå Helsetilsynet 2/2011
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Tilsyn-2010-verksemder-godkjende-for-a-handtere-hornhinner-til-bruk-pa-menneske-i-Noreg/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2011-03-01T10:57:53Z-
dc.date.available2011-03-01T10:57:53Z-
dc.date.issued2011-02-
dc.identifier.citationRapport frå Helsetilsynet 2/2011en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/123190-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn gjennomførte i 2010 tilsyn med verksemder som handterer hornhinner m.m. til bruk på menneske. I Noreg utfører Oslo universitetssjukehus HF, Helse Bergen HF og St. Olavs Hospital HF hornhinnetransplantasjonar. Det blei utført 258 slike transplantasjonar i 2009, nesten alle med hornhinner importerte frå USA. Etter tilsynet konkluderer Statens helsetilsyn slik: •Basert på erfaringar frå tilsynet er vi ikkje uroa for korleis verksemdene handterer hornhinner. Alle verksemdene mangla likevel skriftlege prosedyrar og rutinar for dokumentasjon i det omfanget forskrifta krev. Dei opererer dermed med eit større risikonivå (færre tryggleiksbarrierar) enn det forskrifta aksepterer. Statens helsetilsyn følgjer opp at dei aktuelle helseføretaka tek vare på ansvaret sitt for å ordne opp i forholda. •Hornhinnetransplantasjonar i Noreg skjer nesten berre med hornhinner importerte frå USA. Frå eit tilsynsperspektiv står denne ordninga fram som lite transparent. •Ein bør leggje til rette for at norske pasientar i framtida får tilbod om hornhinner som er donerte i Noreg.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: In 2010, the Norwegian Board of Health Supervision carried out supervision of organizations that deal with corneas etc. for human use. In Norway, keratoplasty (corneal transplantation) is carried out by Oslo University Hospital Trust, Bergen Hospital Trust and St. Olavs Hospital Trust. 258 keratoplasty operations were carried out in 2009, nearly all of them with corneas imported from the USA. The conclusions of the supervision carried out by the Norwegian Board of Health Supervision were: •Based on our experience of supervision, we have no reason for concern about the way in which the organizations deal with imported corneas. However, all the organizations lacked written procedures and routines for documentation, to the extent that is specified in the regulations. Thus, they operate with a greater level of risk (fewer safety barriers) than that which is specified in the regulations. The Norwegian Board of Health Supervision will follow up these health trusts to ensure that they fulfil their responsibility for correcting these deficiencies. •Keratoplasty in Norway is almost always carried out with corneas imported from the USA. From the perspective of supervision, this makes insight into the arrangement difficult. •Conditions should be adapted so that Norwegian patients can be offered corneas that have been donated in Norway in the future.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport frå Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries2/2011en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2011/Tilsyn-2010-verksemder-godkjende-for-a-handtere-hornhinner-til-bruk-pa-menneske-i-Noreg/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshCorneal Transplantationen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleNytt syn på gammal aktivitet. Tilsyn 2010 med verksemder som er godkjende for å handtere hornhinner m.m. til bruk på menneske i Noreg: Gjennomføring og erfaringarno
dc.title.alternativeAn old activity seen in a new light – supervision in 2010 of organizations that are authorized to deal with corneas etc. for human use in Norway: implementation and experienceen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.