Browse
Community All
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
Listed institutions
bullet
bullet
bullet
Quick guides
bullet
bullet
bullet
bullet
bulletHelsebiblioteket's Research Archive (HeRA) > Other health and research institutions > Browsing HeRA

Browsing "Norwegian Board of Health Supervision" by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:

Showing results 1 to 20 of 101
TitleAuthor(s)Citation
Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten-Rapport fra Helsetilsynet 13/2004
Avlastning og støttekontakt – tjenester med betydning for et bedre liv! Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven-Rapport fra Helsetilsynet 4/2008
Bruk av tvang i psykisk helsevern-Rapport fra Helsetilsynet 4/2006
Dent-O-Sept munnpensel som smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon. Rapport til helseminister Dagfinn Høybråten, 17.04.02-Rapport fra Helsetilsynet 6/2002
Der det er hjerterom……. Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2002-Rapport fra Helsetilsynet 6/2003
Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger-Rapport fra Helsetilsynet 2010/2
Distriktspsykiatriske tenester – likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 og 2009 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre-Rapport fra Helsetilsynet 3/2010
Dokumentasjon og teieplikt i gastrokirurgien.” Oppsummering av landsomfattande tilsyn med kommunikasjonen mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasientar i helseføretak som gir kirurgisk behandling til pasientar med akutte sjukdommar og kreftsjukdommar i mage-tarmkanalen i 2005-Rapport fra Helsetilsynet 1/2006
DPS: landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet. Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre-Rapport fra Helsetilsynet 4/2009
Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten-Rapport fra Helsetilsynet 14/2004
For det var ikke plass til dem i herberget. Overbelegg og korridorpasienter i indremedisinske avdelinger i landets somatiske sykehus. Utviklingen 1997 - 2001-Rapport fra Helsetilsynet 7/2002
Fortsatt for fullt – Korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i indremedisinske avdelinger. Kartlegging 2003 og utvikling 1999-2003-Rapport fra Helsetilsynet 2/2004
Fortsatt press på plassene. Kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger 2003 og utvikling 2002-2003-Rapport fra Helsetilsynet 9/2004
Fylkeslegenes tilsyn med helsetjeneste i fengsler - oppsummeringsrapport-Rapport fra Helsetilsynet 4/2002
Fylkeslegenes tilsyn med helsetjenester til aldersdemente i 2001 - oppsummeringsrapport-Rapport fra Helsetilsynet 3/2002
Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen-Rapport fra Helsetilsynet 6/2011
Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier?-Rapport fra Helsetilsynet 2/2013
Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?Godager, Geir; Grepperud, SverreRapport fra Helsetilsynet 6/2010
Helse- og omsorgsstatistikk – eit verktøy for områdeovervakingRobberstad, TorleivRapport fra Helsetilsynet 2/2009
Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. En vurdering av tilgjengelige datakilder.-Rapport fra Helsetilsynet 9/2002
Showing results 1 to 20 of 101