Premeditated automaticity : the role of explicit cognition in the development of obsessive smoking

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/117506
Title:
Premeditated automaticity : the role of explicit cognition in the development of obsessive smoking
Authors:
Kovac, Velibor Bobo; Rise, Jostein; Moan, Inger Synnøve
Citation:
International Journal of Human Sciences 2010 7 (2):971-984
Additional Links:
http://www.sirus.no/Premeditated+automaticity.d25-SMRbO1s.ips; http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view/961

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKovac, Velibor Boboen
dc.contributor.authorRise, Josteinen
dc.contributor.authorMoan, Inger Synnøveen
dc.date.accessioned2010-12-09T11:48:59Z-
dc.date.available2010-12-09T11:48:59Z-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.citationInternational Journal of Human Sciences 2010 7 (2):971-984en
dc.identifier.issn1303-5134-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/117506-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Å være røykeavhengig er ikke en ren automatisk prosess. Bevisste overveiinger spiller også en viktig rolle hos den avhengige, viser denne studien. Studien tyder på at eksplisitte overveielser som "Jeg planlegger ofte når jeg skal røyke min neste sigarett" er den viktigste enkeltkomponenten i den avhengiges atferd. Selv om handlinger gjentas ofte betyr ikke det at de gjøres utenfor bevissthetens kontroll, slik psykologisk litteratur tradisjonelt har hevdet. Den sterkeste faktoren Studien viser at eksplisitte overveielser var den enkeltfaktoren som var sterkest i røykeavhengigheten, etterfulgt av styrken på røykevanene og antall sigaretter røykt per dag. Resultatene tyder på at bevisstheten, i tillegg til mer automatiske prosesser, spiller en viktig rolle ved utvikling av røykeavhengighet. Mulig røykeslutt Resultatene har betydning for mulighetene for å få til røykeslutt. For å oppnå en atferdsendring, er det nødvendig å rekonstruere måten røyken framstår i bevisstheten i situasjonene der fristelsen oppstår. Om studien Data i studien stammer fra en internettundersøkelse der man fulgte 939 dagligrøykere med en gjennomsnittsalder på 36 år over en 4 måneders periode i 2006-2007.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: The purpose of the present study was to examine the role of explicit cognitions in relation to the development of obsessive smoking passion. Data derives from a longitudinal internet survey conducted among 939 daily smokers over a period of four months. Mental representations were the strongest predictor of obsessive smoking passion (ß=.47, p<.001) followed by habit strength (ß=.25, p<.001) and number of cigarettes smoked (ß=.09, p<.01). Altogether the variables accounted for 48% of the variance in obsessive smoking passion. The results indicated that mental representations, along with automatic processes, play an important role in the prediction of obsessive smoking passion. Theoretical and practical implications of the results are discussed.en
dc.language.isoenen
dc.publisherInternational academic publishing groupen
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/Premeditated+automaticity.d25-SMRbO1s.ipsen
dc.relation.urlhttp://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view/961en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Kognitiv psykologi: 267en
dc.subject.meshTobacco Use Disorderen
dc.subject.meshSmokingen
dc.subject.meshBehavior, Addictiveen
dc.subject.meshSmoking Cessationen
dc.subject.meshPsychologyen
dc.titlePremeditated automaticity : the role of explicit cognition in the development of obsessive smokingen
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalInternational Journal of Human Sciencesen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.