2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/115967
Title:
Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?
Authors:
Godager, Geir; Grepperud, Sverre
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 6/2010
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Har-leger-realistiske-oppfatninger-om-tilsynsmyndighetenes-bruk-av-reaksjoner-/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorGodager, Geiren
dc.contributor.authorGrepperud, Sverreen
dc.date.accessioned2010-11-22T12:56:12Z-
dc.date.available2010-11-22T12:56:12Z-
dc.date.issued2010-11-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 6/2010en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/115967-
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Helsepersonell ilegges ulike administrative reaksjoner av tilsynsmyndighetene. Noen er av den oppfatning at disse reaksjonene brukes for ofte, altså at det personlige ansvaret er for omfattende, mens andre mener slike reaksjoner anvendes i for liten grad. Denne undersøkelsen kartlegger legenes egne oppfatninger om utbredelsen av slike reaksjoner. Spørsmål om utbredelsen av reaksjoner ble inkludert i et spørreskjema til referansepanelet til Legeforeningens forskningsinstitutt høsten 2008. Svarandelen var på rundt 70 %. Legenes oppfatninger om hyppigheten av slike reaksjoner blir beskrevet, og vi undersøker om det er systematiske forskjeller i oppfatninger mellom grupper av leger. I gjennomsnitt overvurderer legene sannsynligheten for administrative reaksjoner mens de undervurderer sannsynligheten for at pliktbrudd blir påpekt, samtidig som et flertall av legene undervurderer det sanne antallet av administrative reaksjoner og påpekte pliktbrudd. Det er viss variasjon mellom legene når det gjelder rapporterte verdier og det er systematiske forskjeller mellom grupper av leger. Mannlige leger i privat praksis er den gruppen som rapporterte de høyeste verdiene for utbredelsen av administrative reaksjoner. Legene i denne studien må sies å estimere forekomsten av reaksjoner overraskende bra, noe som kan tilsi at de som gruppe er relativt godt informert om hvor vanlig bruken av tilsynsmyndighetenes reaksjonsformer er. Samtidig er det slik at en minoritet av legene har betydelige misoppfatninger når det gjelder utbredelsen av de samme reaksjonene. Mer og bedre informasjon til denne gruppen kan endre deres oppfatninger, men det er uvisst om slike justeringer vil ha konsekvenser for legenes kliniske praksis.en
dc.description.abstractEnglish summary: Health care personnel can be given different administrative reactions by the supervision authorities. Some people believe that these are given too often, in other words, that too much emphasis is placed on personal responsibility. Other people believe that they are given too infrequently. In this study, doctors’ beliefs about the level of use of administrative reactions were investigated. Questions about the use of administrative reactions were included in a questionnaire given to the reference panel of the Norwegian Medical Association’s research institute in the autumn of 2008. The response rate was about 70 per cent. We described doctors’ beliefs about the level of use of administrative reactions, and we investigated whether there are systematic differences in the beliefs of different groups of doctors. In general, doctors overestimate the probability for doctors to be given an administrative reaction, and they underestimate the probability for breach of duty being pointed out. At the same time, a majority of the doctors underestimated the actual number of administrative reactions, and the number of times breach of duty was pointed out. There is some variation between doctors with regard to their estimations, and there are systematic differences between groups of doctors. Male doctors in private practice reported the highest estimates for the use of administrative reactions. It must be said that the doctors in this study estimated the number of administrative reactions surprisingly well. This indicates that as a group they are relatively well informed about how often administrative reactions are given by the supervision authorities. At the same time, there are a few doctors who have very unrealistic beliefs about how often administrative reactions are given. More and better information to this group may cause a change in their beliefs, but is not certain whether such changes would lead to changes in their clinical practice.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries6/2010en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Har-leger-realistiske-oppfatninger-om-tilsynsmyndighetenes-bruk-av-reaksjoner-/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshMedical Errorsen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.titleHar leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?no
dc.title.alternativeDo doctors have realistic beliefs about the supervision authorities’ use of administrative reactions?en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.