Heroin smoking and heroin using trends in Norway: A study among recreational and heavy drug users

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/111665
Title:
Heroin smoking and heroin using trends in Norway: A study among recreational and heavy drug users
Authors:
Bretteville-Jensen, Anne Line; Skretting, Astrid
Citation:
Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2010 27 (1) : 5-16
Additional Links:
http://nat.stakes.fi/SV/index.htm

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBretteville-Jensen, Anne Lineen
dc.contributor.authorSkretting, Astriden
dc.date.accessioned2010-09-22T11:26:35Z-
dc.date.available2010-09-22T11:26:35Z-
dc.date.issued2010-04-17-
dc.identifier.citationNordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2010 27 (1) : 5-16en
dc.identifier.issn1455-0725-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/111665-
dc.description.abstractSUMMARY:The aim is to ascertain whether new ways of administering heroin have gained ground in Norway by examining three series of cross-sectional surveys (D1-D3). D1-D2 are based on postal questionnaires for which D1 is a representative sample of 15-20 year olds in Oslo (1968-2006) and D2 is a corresponding sample of 21–30 year olds (1998, 2002, 2006). D3 is based on personal interviews and consists of users of a needle-exchange service in Oslo (1993-2008). Despite a substantial rise in illegal drug use over the study period, there is no indication of increased heroin use by young people. The prevalence rates are relatively low for all heroin use (1-2%). Routes of heroin administration seem to have changed, however, as more young people (21-30 years) now report having smoked heroin and fewer report having injected the drug. There also seem to be changes in drug use patterns among current injecting drug users (IDUs). Splitting the sample by year of injection debut, we find among those starting since year 2000 i) a rise in average injection debut age of 10 years (25.6 versus 15.5 years); ii) a higher proportion with heroin smoking experience (74% versus 53%); and iii) a higher proportion having smoked heroin before injecting the drug (73% versus 16%), compared to the IDUs debuting before 1980. Consequently, the data suggest changes in drug use patterns, particularly heroin use, among recreational users and heavy drug users. So, in addition to an increase in the number of IDUs, it seems likely that the number of heroin smokers has risen too. NORSK SAMMENDRAG: Heroinrøyking og trender i bruk av heroin i Norge Få mennesker i Norge bruker heroin, men blant disse har heroinrøyking økt i utbredelse etter 1990. 3 av 4 sprøytemisbrukere som debuterte på 2000-tallet begynte først med røyking, mens bare 1 av 6 gjorde det på 1970-tallet. Antallet heroinbrukere har trolig økt utover det estimerte antallet sprøytemisbrukere. Det har vært lite fokus på heroinrøyking i Norge. Det er vesentlig mindre skadelig enn injisering av heroin, men kan øke faren for å rekruttere brukere til senere injeksjonsmisbruk. Om studien I studien er det gått gjennom data fra tre ulike kilder: spørreundersøkelser blant ungdom fra 15-20 år og unge voksne fra 21-30 år og intervjuer med sprøytemisbrukere. Alle undersøkelsene er foretatt i Oslo siden nye trender i bruk av rusmidler gjerne starter her. Bruk blant ungdom og unge voksne Det er ingen endring i ungdoms bruk av heroin siden 1990. Blant de få som har brukt heroin har 9 av 10 røyket stoffet, mens svært få bare har injisert det. Det har vært en svak økning i heroinbruken blant unge voksne, fra 1,1 til 1,6 prosent siden 1998. Andelen som har røyket heroin har imidlertid økt fra 0,3 prosent i 1998 til 1,5 prosent i 2006, mens det har vært en nedgang i andelen som har injisert stoffet. De fleste av brukerne (54 prosent) har bare røyket heroin noen få ganger. Økt debutalder for injisering Gjennomsnittlig debutalder for injisering av heroin har økt med 10 år, fra 15,5 på 1970-tallet til 25,6 på 2000-tallet. Gjennomsnittsalderen for røyking er lavere enn for injisering på 2000-tallet, noe som slett ikke var tilfellet tidligere. Årsaker til økt heroinrøyking Det trolig mange grunner til økningen i heroinrøyking. Sterk nedgang i prisen på heroin gjør røyking økonomisk mulig. Fra 1990 har det vært en økning i såkalt rekreasjonsbruk av narkotika, og liberale holdninger er blitt mer utbredt. Innflytelsen fra utlandet der heroinrøyking har vært mer vanlig er nok også en årsak til økningen i Norge.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTHLen
dc.relation.urlhttp://nat.stakes.fi/SV/index.htmen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshHeroinen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleHeroin smoking and heroin using trends in Norway: A study among recreational and heavy drug usersen
dc.title.alternativeHeroin smoking in Norwayen
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.eissn1458-6126-
dc.identifier.journalNordisk alkohol- & narkotikatidskriften
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.