2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/111509
Title:
Hard drug use in Norway
Authors:
Amundsen, Ellen J.; Bretteville-Jensen, Anne Line
Citation:
Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2010 27 (1) : 87-94
Additional Links:
http://nat.stakes.fi/SV/index.htm

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen J.en
dc.contributor.authorBretteville-Jensen, Anne Lineen
dc.date.accessioned2010-09-21T10:41:55Z-
dc.date.available2010-09-21T10:41:55Z-
dc.date.issued2010-04-17-
dc.identifier.citationNordisk alkohol- & narkotikatidskrift 2010 27 (1) : 87-94en
dc.identifier.issn1455-0725-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/111509-
dc.description.abstractSUMMARY:Background: Hard drug use has a variety of heavy personal, social and economic costs. Knowing the size of the hard drug use population, the types of drugs consumed and modes of consumption can help policy makers design better policies and facilitate decision making. Intravenous drug users constitute one subgroup of hard drug users. The aim of this article is to describe 1) how the prevalence of intravenous drug use is estimated in Norway and 2) how available data sources give insight about other types of hard drug use even though we can not estimate the true extent of such use. Some policy consequences are outlined. Methods/Materials: Overdose deaths and the mortality multiplier method were used to estimate the prevalence of intravenous drug users. Other materials were used to supply the picture of hard drug use in Norway. Results/Findings: The prevalence of intravenous drug users in Norway increased steadily from the early 1980s, peaked in 2001, decreased until 2003 and then stabilized. Heroin is the substance of choice of most hard drug users in Norway and injection is the preferred means of intake. Amphetamines are also injected or consumed in other ways, while heavy use of cocaine in the treatment population is low. The use of more than one substance is common. Conclusion: Preventing and reducing heroin injection is the main challenge facing Norwegian policy makers. Other drugs pose a problem as well. Wide availability of substitution treatment has a successful record of helping many former heroin users avoid heroin. The risk of relapsing remains high, however, and of dying after drop out or completion. Current knowledge of hard drug use is fragmented and improved monitoring of this high risk group should be prioritized.en
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Å forebygge og redusere injeksjon av heroin er fortsatt den største utfordringen på narkotikaområdet i Norge, selv om andre stoffer også utgjør et problem, konkluderes det i denne oppsummeringen av hva man vet om det tunge narkotikamisbruket i Norge. Heroin er vanligst Tungt narkotikamisbruk omfatter jevnlig bruk av heroin, amfetamin eller kokain uansett inntaksmåte. Ulike studier viser at bruk av heroin er det vanligste stoffet og at den vanligste inntaksmåte er å injisere. Bruken av amfetaminer er mye lavere enn bruken av heroin i de fleste studier. Bruk av flere stoffer er vanlig. Et unntak er en studie blant innsatte i fengsel. Der rapporterte en større andel at de hadde brukt amfetamin enn heroin før fengsling. I samme studie rapporterte nesten en firedel at de hadde brukt kokain, og dette er et høyt tall i forhold til andre studier hvor kokain nesten ikke rapporteres. Prisfall og økt bruk av heroin SIRUS har siden 1993 intervjuet brukere ved sprøyteutdelingen i Oslo. I denne perioden har både brukerne og deres bruksmønster endret seg. Det gjennomsnittlige forbruket av heroin pr måned pr bruker har økt med over 50 prosent fra midt på 90-tallet til slutten av 00-tallet. Prisen på heroin har sunket med over 70 prosent i samme periode. Stabilt antall sprøytemisbrukere I 2007, som er det siste året det er komplette grunnlagsdata for SIRUS´ beregninger, var det mellom 8 600 og 12 600 sprøytemisbrukere i Norge. Tallet omfatter injisering av alle typer stoffer. Heroin er det vanligste stoffet som injiseres, men amfetamin forekommer også. Tallet har vært stabilt siden 2003. Overdosedødsfall Sprøytemisbruket i Norge har store konsekvenser. Fra 1996 til 2007 har nesten 3 100 misbrukere dødd som følge av overdose. Sammenlignet med andre europeiske land ligger Norge høyt på statistikken over overdosedødsfall i befolkningen. Legemiddelassistert rehabilitering - LAR Det høye antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering viser at mange tidligere heroinmisbrukere er blitt hjulpet. Nesten ti prosent avbrøt imidlertid slik behandling. Risikoen for dødsfall eller for tilbakefall til rusmiddelmisbruk etter at pasienter avsluttet behandlingen er høy. Ny kunnskap nødvendig Mange forskere har bidratt til den kunnskap som er bygget opp ved å kartlegge ulike grupper av tunge narkotikamisbrukere. Kunnskapen er imidlertid fragmentert og det er behov for bedre kartlegging av denne høyrisikogruppen.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTHLen
dc.relation.urlhttp://nat.stakes.fi/SV/index.htmen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshSubstance Abuse, Intravenousen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleHard drug use in Norwayen
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.eissn1458-6126-
dc.identifier.journalNordisk alkohol- & narkotikatidskriften
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.