Limited cash flow on slot machines: Effects of prohibition of note acceptors on adolescent gambling behaviour

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/110895
Title:
Limited cash flow on slot machines: Effects of prohibition of note acceptors on adolescent gambling behaviour
Authors:
Hansen, Marianne; Rossow, Ingeborg
Citation:
International Journal of Mental Health and Addiction 2009 8 (1):70-81
Additional Links:
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11469-009-9196-2

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHansen, Marianneen
dc.contributor.authorRossow, Ingeborgen
dc.date.accessioned2010-09-09T09:13:19Z-
dc.date.available2010-09-09T09:13:19Z-
dc.date.issued2009-02-13-
dc.identifier.citationInternational Journal of Mental Health and Addiction 2009 8 (1):70-81en
dc.identifier.issn1557-1874-
dc.identifier.issn1557-1882-
dc.identifier.doi10.1007/s11469-009-9196-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/110895-
dc.description.abstractSUMMARY: This study addresses the impact of prohibition of note acceptors on gambling behaviour and gambling problems among Norwegian adolescents. Data comprised school surveys at three time points; 2004 and 2005 (before intervention) and 2006 (after intervention). Net samples comprised 20.000 students aged 13–19 years at each data collection. Identical measures of gambling behaviour (gambling frequency and expenditures on slot machines) and indicators of problem gambling (SOGS-RA and Lie/Bet) were assessed at all three time points. No significant changes in gambling behaviour and problem gambling were observed in the period prior to the intervention, whereas slot machine gambling frequency was reduced by 20%, the proportion that gambled frequently on slot machines was reduced by 26%; overall gambling frequency was reduced by 10% and the proportion of problem gamblers (SOGS-RA 4+) was reduced by 20% after the intervention when controlling for potential confounders. It is suggested that these findings can be attributed to the removal of the note acceptors on slot machines.en
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Nedgang i pengespill og spilleproblemer blant unge etter seddelforbud på spilleautomater. Spill på spilleautomater har inntil nylig vært det pengespillet som har vært mest utbredt blant barn og unge i Norge. Første juli 2006 ble det innført forbud mot bruk av sedler på alle spilleautomater. Dette skyldtes blant annet bekymring knyttet til barn og unges pengespillvaner og behovet for å dempe det økende omfanget av pengespill i befolkningen. Forbudet innebar at man bare kunne benytte mynter og derfor også fikk avbrudd i spillet når myntene tok slutt. Selv om man kunne satse like mye penger per spill som tidligere, ble det likevel mer tungvint å spille. Om studien Denne studien har belyst i hvilken grad dette forbudet har hatt betydning for hvor mye og ofte norske ungdommer spiller pengespill – både på automater og ellers – og hvorvidt det har hatt betydning for omfanget av spilleproblemer blant ungdom. Data ble samlet inn i tre skoleundersøkelser med ett års mellomrom. Hver undersøkelse omfattet vel 20 000 ungdommer mellom 13 og 19 år. De to første undersøkelsene var i 2004 og 2005, før seddelinntak ble forbudt, og den siste i 2006, etter innføringen av forbudet. Ingen endring før forbud Ved alle tre tidspunktene ble spillefrekvens og forbruk, sammen med indikatorer på spilleproblemer kartlagt. Det ble ikke observert noen signifikante endringer i spilleatferd og spilleproblemer i perioden før forbudet ble innført. Nedgang etter forbud Etter at seddelinntakene var fjernet ble spilleautomatfrekvensen redusert med 20 prosent. Andelen som spilte ukentlig eller oftere, gikk ned med 26 prosent og den totale spillefrekvensen for alle typer spill, gikk ned med 10 prosent. Andelen ungdommer med spilleproblemer (SOGS-RA 4+) gikk ned med 20 prosent. Endringene er beregnet etter å ha kontrollert for kjønn, alder og en mulig trend i spillemarkedet fra 2004 til 2005. Analysene peker derfor i retning av at nedgangen kan tilskrives forbudet av seddelinntak på pengespillautomatene.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.urlhttp://www.springerlink.com/index/10.1007/s11469-009-9196-2en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshGamblingen
dc.titleLimited cash flow on slot machines: Effects of prohibition of note acceptors on adolescent gambling behaviouren
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalInternational Journal of Mental Health and Addictionen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.